Historia SKC

W szeroko rozumianą działalność charytatywną Caritas Polska na stałe wpisały się Szkolne Koła Caritas, organizacje dziecięce i młodzieżowe, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze Szkoły. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących.

Inspiracją do powstania i oficjalnego powołania pierwszego Szkolnego Koła Caritas była młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie wraz ze swoją opiekunką mgr Marią Kowalską, która zaszczepiła w młodych ludziach ducha miłosiernej służby. Miało to miejsce 16 września 1995r. w trzecim roku istnienia młodej Diecezji oraz Caritas. W akcie powołania czytamy:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej świadoma owocnej współpracy z dawnym Szkolnym Kołem PCK i w odpowiedzi na prośbę młodzieży II LO (42/16/95) z dnia 8 września 1995 roku, zgodnie ze statutem Caritas Diecezji Rzeszowskiej powołuje Szkolne Koło Caritas przy II LO im. Płk. Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie.

Wielkim sukcesem pierwszego SKC było zorganizowanie środków (30 tys. zł) na zakup bioprotez dla swej koleżanki, która jako dziecko straciła dwie dłonie wchodząc pod kosiarkę.

Idea Szkolnych Kół Caritas szybko dotarła także do Archidiecezji Krakowskiej. 10 grudnia 2005 r. w Centrum Wolontariatu odbyło się szkolenie liderów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Kół Caritas oraz tych, którzy chcieliby założyć takie koła w szkole. W tym samym roku powstało w Archidiecezji około 30 Szkolnych Kół Caritas. Było to łącznie 170 członków, z których każdy otrzymał legitymacje członkowską rąk Metropolity Krakowskiego ks. abp Stanisława Dziwisza.(5 lutego 2006) 

Wciąż rozrasta się liczba Szkolnych Kół Caritas, obecnie (dane na 1 listopada 2009) w szkołach średnich, gimnazjach i szkołach podstawowych Archidiecezji Krakowskiej działa 82 SKC. Co daję nam liczbę bardzo wielu wolontariuszy. Każdy z nich we  właściwy sobie sposób, włącza się w misję świadczenia o nieskończonym miłosierdziu Bożym.

Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem dyrektora Szkoły. Opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Każde Szkolne Koło jest powoływane przez Dyrektora Caritas na wniosek - prośbę od Dyrekcji Szkoły. Każdorazowo Biskup zatwierdza powołanie SKC i przekazuje stosowne pismo do Dyrekcji Szkoły oraz mianuje asystenta kościelnego, którym jest zwykle uczący w szkole ksiądz. Sprawuje on opiekę duchową i czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz włącza się w pracę nad formacją jego członków. Do Szkoły docierają te dokumenty wraz z regulaminem zatwierdzonym przez Biskupa Ordynariusza i podpisanym przez Dyrektora Caritas. Podpisany regulamin przez Dyrektora Szkoły jest obowiązującym na terenie Szkoły i jest to zarazem zatwierdzeniem tej organizacji, która zgodnie z odpowiednimi przepisami MEN może oficjalnie działać w szkole.

Zgodnie z regulaminem członkiem SKC może być tylko uczeń, katolik przyjmujący zasady wiary i działalność Kościoła katolickiego na polu miłosierdzia. SKC nie zamyka się na młodzież innych wyznań czy także ludzi niewierzących, chętnie z nimi współpracuje, korzystając z ich pomocy.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Fundamentalnym zadaniem jest zainteresowanie młodzieży akcją świadczenia miłosierdzia i wychowania jej do zorganizowanej i systematycznej pracy w tym względzie.

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.

Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Ankieta aktualizacyjna SKC 
      [pl_title] => Ankieta aktualizacyjna SKC 
      [1] => 188
      [id_page] => 188
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/188
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/188_ankieta_aktualizacyjna_skc.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Formy działania SKC
      [pl_title] => Formy działania SKC
      [1] => 73
      [id_page] => 73
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/73
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/73_formy_dzialania_skc.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Historia SKC
      [pl_title] => Historia SKC
      [1] => 72
      [id_page] => 72
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/72
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/72_historia_skc.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Ideał działania SKC
      [pl_title] => Ideał działania SKC
      [1] => 75
      [id_page] => 75
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/75
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/75_ideal_dzialania_skc.html
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => Informacje ogólne
      [pl_title] => Informacje ogólne
      [1] => 229
      [id_page] => 229
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/229
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/229_informacje_ogolne.html
    )

  [5] => Array
    (
      [0] => Lista szkolnych kół
      [pl_title] => Lista szkolnych kół
      [1] => 77
      [id_page] => 77
      [2] => http://www.krakowcaritas.pl/kolaskc.php
      [link] => http://www.krakowcaritas.pl/kolaskc.php
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/77
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/77_lista_szkolnych_kol.html
    )

  [6] => Array
    (
      [0] => Materiały formacyjne
      [pl_title] => Materiały formacyjne
      [1] => 156
      [id_page] => 156
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/156
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/156_materialy_formacyjne.html
    )

  [7] => Array
    (
      [0] => Proœba o założenie SKC
      [pl_title] => Proœba o założenie SKC
      [1] => 74
      [id_page] => 74
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/74
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/74_proba_o_zalozenie_skc.html
    )

  [8] => Array
    (
      [0] => Regulamin SKC
      [pl_title] => Regulamin SKC
      [1] => 278
      [id_page] => 278
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/278
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/278_regulamin_skc.html
    )

  [9] => Array
    (
      [0] => Zadania Opiekuna i Asystenta SKC
      [pl_title] => Zadania Opiekuna i Asystenta SKC
      [1] => 232
      [id_page] => 232
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/232
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/232_zadania_opiekuna_i_asystenta_skc.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę