chleb
Akcje
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
To największa doroczna akcja Caritas Archidiecezji Krakowskiej, która rozprowadza co roku ok. 180 000 wigilijnych świec. Zebrane fundusze przeznaczone są na ferie zimowe i wakacje oraz dofinansowanie placówek Caritas służących dzieciom. 10 groszy z ofiary za każdą świecę przekazywane jest na projekty zagraniczne realizowane przez Caritas Polska.

Wielkanocne Dzieło Caritas
– pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym
Akcja przeprowadzana jest pod hasłem „Podziel się wielkanocną radością”. W parafiach archidiecezji krakowskiej rozprowadzane są baranki ze znakiem Caritas, które staną na wielkanocnych stołach. Ofiary za baranki tradycyjnie przeznaczane są na pomoc chorym, starszym i niepełnosprawnym. Rozprowadzają je zespoły charytatywne i zespoły Caritas. W ten sposób Caritas Archidiecezji Krakowskiej stara się, by tradycję stawiania na wielkanocnym stole baranka połączyć z troską o tych, którym z różnych powodów – czy to finansowych czy zdrowotnych – powodzi się gorzej.
Zwyczaj święcenia baranka wielkanocnego, symbolizującego zmartwychwstałego Jezusa, sięga VII wieku. Ustawianie baranka na stole wielkanocnym wprowadził w XIV wieku papież Urban V, chcąc przypomnieć o najważniejszym przesłaniu Wielkanocy. W Polsce baranek wielkanocny pojawił się prawdopodobnie w XVII wieku i był robiony najpierw z masła, a potem też z ciasta lub cukru.
Krakowska Caritas rozpoczęła rozprowadzanie w parafiach baranków w 1997 r. „Dajemy w ten sposób świadectwo, że nie jest nam obojętny los ubogiego człowieka. Spróbujmy dostrzec w nim znak Chrystusa” – mówił ówczesny dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ks. Jakub Gil.
Na początku ofiary złożone za baranki przeznaczone były na pomoc dla najuboższych parafian, a także na dofinansowanie przytuliska i kuchni dla bezdomnych. Z czasem Caritas angażowała się coraz bardziej w pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym i na ten cel postanowiła przeznaczać tę część ofiar za baranki, która do niej trafiała. Część ofiar w dalszym ciągu przeznaczana jest na pomoc najuboższym w parafiach.
Ofiary za baranki pomogły m.in. w remoncie i rozbudowie budynków w Zembrzycach, w którym Caritas utworzyła ośrodki dla chorych i niepełnosprawnych: Warsztat Terapii Zajęciowej i Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny. W 2007 i 2008 r. środki te przeznaczone zostały na budowę Rodzinnego Domu Opieki w Krakowie. Następnie pomogły w rozbudowie Stacji Opieki w Gdowie oraz w budowie i wyposażeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Spytkowicach.

Skrzydła 
To program pomocy uczniom z rodzin ubogich. Pomoc mogą fundować osoby indywidualne lub osoby prawne (np. firmy). W ramach programu ofiarodawcy przekazują co miesiąc pomoc (zwykle ok. 150 PLN) dla konkretnego dziecka, przeznaczaną na przybory szkolne, odzież i inne wydatki związane z nauką i rozwijaniem zainteresowań. 


W akcji może wziąć udział każda młoda para, która na swoich zaproszeniach ślubnych zaznaczy, że zamiast kwiatów prosi o wsparcie działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej (albo konkretnie osób korzystających z pomocy jej wybranego ośrodka lub akcji).


Wigilia dla bezdomnych
Wigilia dla bezdomnych i najuboższych odbywa się 24 grudnia w Krakowie (do 2017 r odbywała się w krużgankach klasztoru Ojców Franciszkanów, w 2018 r. w restauracji Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva). Bierze w niej udział ok. 1000 osób. Organizatorami wigilii są: Caritas, Małopolski Urząd Wojewódzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kuchnia św. Brata Alberta, Siostry Albertynki. Współpracują: Przytulisko dla Mężczyzn, ul. Kościuszki 23, Pomoc Maltańska, ZHP i ZHR. Uczestnicy otrzymują również paczki żywnościowe na święta. 

Pomoc poszkodowanym w klęskach żywiołowych 
Caritas organizuje zbiórki środków na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w kraju. Akcje pomocy realizuje bezpośrednio (na terenie archidiecezji krakowskiej) lub za pośrednictwem Caritas diecezjalnych działających na terenie zamieszkania poszkodowanych. Caritas Archidiecezji Krakowskiej nie realizuje samodzielnie projektów zagranicznych, ale środki zebrane na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojen przesyła do realizującej te projekty Caritas Polska. W ramach akcji „10 groszy z wigilijnej świecy” krakowska Caritas włącza się też w długofalowe projekty pomocy dzieciom realizowane przez Caritas (Madagaskar, Keshero - Goma, Ruanda).
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę