Daj dziecku skrzydła

Dołącz do programu Caritas "Skrzydła"! 


 Dla wielu dzieci z ubogich rodzin szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością. W grupie rówieśniczej dziecko gorzej ubrane i wyposażone często spotyka się z kpinami, odrzuceniem i przemocą. Dzieci dotknięte ubóstwem często nie mogą z głodu skupić się na lekcji, odrobić zadania domowego z powodu braku książek, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno obuwia sportowego. Komputer (coraz częściej potrzebny do szkolnej pracy), szkolne wycieczki i dodatkowe zajęcia pozostają w sferze marzeń.

Właśnie dla takich dzieci powstał program „Skrzydła”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów. Program proponuje objęcie ucznia opieką przez firmy i osoby prywatne, które zobowiązują się do wsparcia finansowego przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Możliwa jest także jednorazowa wpłata w ramach tzw. „Skarbonki Skrzydeł”. Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

W ramach programu „Skrzydła” ofiarodawcy pomagają konkretnemu dziecku. Znają jego imię i ogólną sytuację rodzinną, zainteresowania i problemy. Wpłacają co miesiąc zadeklarowaną kwotę (zwykle ok. 150 PLN), przekazywaną następnie rodzicom dziecka. Caritas wymaga od rodziców rozliczenia przekazanych pieniędzy fakturami (za żywność, odzież, przybory szkolne i inne wydatki związane z dziećmi), co gwarantuje dobre wykorzystanie funduszy.

Do programu „Skrzydła” wybierane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, najczęściej dotkniętych dodatkowym problemem (śmierć, niepełnosprawność, choroba lub odejście jednego z rodziców, niepełnosprawność albo choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Uczniów do programu mogą zgłaszać placówki Caritas, parafie, nauczyciele lub pedagodzy szkolni.


Jeśli chcesz pomóc, ale nie chcesz angażować się na dłuższy czas w program, przekaż swój dar na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków

Nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001

Z dopiskiem „Skrzydła”.

 

Jeśli chcesz wiedzieć, komu pomagasz, a możesz zdeklarować regularne wpłaty przez co najmniej jeden semestr, wypełnij deklarację „Skrzydeł”.

  
 W imieniu dzieci oczekujących na pomoc już teraz dziękuję za podjęte zobowiązania.

Agnieszka Homan
Koordynator Programu „Skrzydła”
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ahoman@caritas.pl

Zobaczcie, jak pisze do sponsora jeden z podopiecznych:
Galeria publikacji
Pliki do pobrania
» deklaracja_firmy.doc [0.44 MB]
» deklaracja_indywidualna.doc [0.44 MB]
Warto doczytać
» Daj dziecku skrzydła
» Daj dziecku skrzydła
1
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę