chleb
Kalendarium pracy rocznej 2018

Oprócz prowadzenia placówek dla potrzebujących Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeprowadza w ciągu roku wiele akcji. Mają one na celu pomoc potrzebującym, pozyskanie środków materialnych i finansowych formację pracowników i wolontariuszy oraz informację o swojej działalności.

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa kampania informacyjna mająca na celu zachęcenie do wpłacania 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

9.01.2018 - spotkanie opłatkowe wolontariuszy z parafialnych zespołów charytatywnych i Caritas parafialnych z Metropolitą Krakowskim.

11 lutego Caritas organizuje diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.

16 - 22.02.2018 - podczas ferii zimowych Caritas organizuje zimowiska dla dzieci z rodzin objętych pomocą przez Caritas, a także z domów dziecka i ośrodków opiekuńczo–wychowawczych.

Dwa razy do roku organizowane są spotkania dla członków Szkolnych Kół Caritas.

14.02.2018 Środa popielcowa - w czasie Wielkiego Postu Caritas przeprowadza akcje, których celem jest zdobycie funduszy na pomoc osobom potrzebującym, a także kształtowanie odpowiednich postaw charytatywnych. Wspomniane akcje to: Jałmużna Wielkopostna i Wielkanocne Dzieło Caritas.

9 - 10 .03.2018 -  XIV Ogólnopolska Zbiórka Żywności

8.04.2018 - w niedzielę Miłosierdzia Bożego Caritas Archidiecezji Krakowskiej obchodzi swe patronalne święto. Pracownicy Caritas biorą udział w uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.

Niedziela Miłosierdzia decyzją Episkopatu Polski od 2013 r. rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, obchodzony wcześniej od kilkudziesięciu lat w pierwszym tygodniu października. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest uwrażliwienie ludzi na potrzeby osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich i z różnych innych powodów wymagających pomocy. Caritas dostarcza do parafii materiały związane ze zmieniającym się co roku tematem Tygodnia Miłosierdzia.

14.04.2018 - na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przybyła 15. Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas.

17 czerwca, we wspomnienie św. Brata Alberta – patrona krakowskiej Caritas, na uroczystej Mszy św. w sanktuarium Ecce Homo gromadzą się pracownicy, wolontariusze i podopieczni Caritas, modląc się w intencji Caritas i jej dzieł.

Podczas wakacji Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin archidiecezji oraz dofinansowuje wakacje dla dzieci organizowane przez parafie i stowarzyszenia kościelne.

Na początku roku szkolnego działający przy biurze Caritas punkt socjalny zaopatruje w przybory szkolne dzieci z ubogich rodzin.

7 - 9.09 - rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Charytatywnych i Parafialnych Zespołów Caritas.

21.09 - w piątek po uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego odbywa się tradycyjna pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych do Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie Mogile.

W ostatnich dniach października i na początku listopada Caritas organizuje kwestę przed cmentarzami krakowskimi, rozprowadzając znicze. Zebrane ofiary przeznaczone są na paczki mikołajowe dla dzieci.

Przez cały adwent trwa największa ogólnopolska akcja Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Oprócz rozprowadzania świec w parafiach, Caritas bierze udział w kiermaszu świątecznym na Rynku Głównym.

7 - 8.12.2018 - XV Ogólnopolska Zbiórka Żywności.

Punkt Socjalny przygotowuje świąteczne paczki dla ubogich rodzin.

24.12 w Krakowie odbywa się Wigilia dla bezdomnych i samotnych.

 

W ciągu roku Caritas organizuje akcje pomocy dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe, a także bierze udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących dziedzin związanych z jej działalnością.

 

Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2016
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2016
      [1] => 286
      [id_page] => 286
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/286
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/286_kalendarium_pracy_rocznej_2016.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2017
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2017
      [1] => 287
      [id_page] => 287
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/287
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/287_kalendarium_pracy_rocznej_2017.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2018
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2018
      [1] => 292
      [id_page] => 292
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/292
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/292_kalendarium_pracy_rocznej_2018.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2019
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2019
      [1] => 296
      [id_page] => 296
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/296
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/296_kalendarium_pracy_rocznej_2019.html
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2015 r. 
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2015 r. 
      [1] => 272
      [id_page] => 272
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/272
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/272_kalendarium_pracy_rocznej_2015_r.html
    )

  [5] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2014 r. 
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2014 r. 
      [1] => 263
      [id_page] => 263
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/263
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/263_kalendarium_pracy_rocznej_2014_r.html
    )

  [6] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2013 r.
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2013 r.
      [1] => 203
      [id_page] => 203
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/203
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/203_kalendarium_pracy_rocznej_2013_r.html
    )

  [7] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2012 r.
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2012 r.
      [1] => 192
      [id_page] => 192
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/192
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/192_kalendarium_pracy_rocznej_2012_r.html
    )

  [8] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2011
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2011
      [1] => 148
      [id_page] => 148
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/148
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/148_kalendarium_pracy_rocznej_2011.html
    )

  [9] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2010
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2010
      [1] => 86
      [id_page] => 86
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/86
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/86_kalendarium_pracy_rocznej_2010.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę