Kalendarium pracy rocznej 2017
Od początku stycznia do końca kwietnia trwa kampania informacyjna mająca na celu zachęcenie do wpłacania 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W tym roku zebraliśmy ok. 1 100 000 zł na pomoc dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

W styczniu lub na początku lutego odbywa się spotkanie opłatkowe wolontariuszy z parafialnych zespołów charytatywnych i Caritas parafialnych z Metropolitą Krakowskim.

Podczas ferii zimowych Caritas organizuje zimowiska dla dzieci z rodzin objętych pomocą przez Caritas, a także z domów dziecka i ośrodków opiekuńczo–wychowawczych.

11 lutego Caritas organizuje diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. Caritas wysyła zaproszenia do placówek dla osób starszych i niepełnosprawnych

W czasie Wielkiego Postu Caritas przeprowadza akcje, których celem jest zdobycie funduszy na pomoc osobom potrzebującym, a także kształtowanie odpowiednich postaw charytatywnych. Wspomniane akcje to: Jałmużna Wielkopostna, Wielkanocne Dzieło Caritas i Chleb Miłości.

24 i 25 marca - Ogólnopolska Zbiórka Żywności. Caritas pomaga w zorganizowaniu i rozliczeniu zbiórki, przekazując plakaty, koszulki, identyfikatory, ulotki oraz podziękowania dla sklepów, a także wzory sprawozdań. Zebrana przez parafię żywność jest rozdzielana pomiędzy potrzebujących z terenu parafii.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego Caritas Archidiecezji Krakowskiej obchodzi swe patronalne święto. Niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest uwrażliwienie ludzi na potrzeby osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich i z różnych innych powodów wymagających pomocy. Caritas dostarcza do parafii materiały związane ze zmieniającym się co roku tematem Tygodnia Miłosierdzia.

29 kwietnia - XIV Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

21 maja odbyło się szóste Święto Rodziny Krakowskiej, współorganizowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie.

10 czerwca, Centrum Jana Pawła II: główne obchody roku św. Brata Alberta - patrona krakowskiej Caritas

Podczas wakacji Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin archidiecezji oraz dofinansowuje wakacje dla dzieci organizowane przez parafie i stowarzyszenia kościelne. Akcję wakacyjną organizuje Centrum wolontariatu, s. Lidia (Murzasichle - "Willa pod Tatrami" I turnus - 7  - 17 VII (42 miejsca) – wiek: 9-16 lat, Żelistrzewo - Ośrodek  Kolonijny II turnus – 31 VII -10 VIII (42 miejsca) – wiek: 9-16 lat, III turnus - 10-20  VIII (42 miejsca) – wiek: 9-12 lat) oraz Punkt Socjalny s. Liliana (Ostrowo k. Karwii I turnus: 21 VII - 4 VIII ( wiek 7-18 lat), II turnus: 2 - 17 VIII  (wiek 7-18 lat).

6 - 9 lipca: Zbiórka na pomoc dla Aleppo, Rynek Główny

Sierpień - wrzesień: Tornister pełen uśmiechów. Na początku roku szkolnego Caritas zaopatruje w przybory szkolne dzieci z ubogich rodzin.

Od września rozpoczęło się wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020. Punkt Socjalny Caritas na Brzegach zaprasza do współpracy w dystrybucji żywności parafie, mogące odbierać hurtowo żywność i rozprowadzać ją wśród potrzebujących ze swojego terenu.

15 września: w piątek po uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego odbywa się tradycyjna pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych do Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie Mogile. Caritas wysyła zaproszenia do ośrodków stałego i dziennego pobytu osób starszych i niepełnosprawnych, SO Caritas zapewnia opiekę medyczną podczas pielgrzymki.

15 - 17 września: 70 osób z 24 parafii wzięło udział w corocznych rekolekcjach Parafialnych Zespołów Caritas w Ośrodku Rekolekcyjnym Caritas w Zakrzowie Rekolekcje poprowadził ks. Benedykt Flasiński CM.

22 września - ogólnopolska kampania Caritas Polska „Kromka chleba dla sąsiada”. Jej celem było uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dzielenia się, a także zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów. Nasza diecezja uczestniczyła w wydarzeniu poprzez zbiórkę żywności, którą przeprowadziły 3 zespoły charytatywne Caritas oraz współpracująca z Caritas Fundacja Promień Nadziei. Zebrana żywność została rozdystrybuowana osobom potrzebującym w naszej diecezji za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas.

W ostatnich dniach października i na początku listopada Punkt Socjalny Caritas organizuje kwestę przed cmentarzami krakowskimi, rozprowadzając znicze. Zebrane ofiary przeznaczone są na paczki mikołajowe dla dzieci.

19 listopada I światowy Dzień Ubogiego

Przez cały adwent trwa Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Oprócz rozprowadzania świec w parafiach, Caritas bierze udział w kiermaszu świątecznym na Rynku Głównym.

8 - 9 grudnia Ogólnopolska Zbiórka Żywności

24 grudnia w krużgankach Bazyliki Ojców Franciszkanów w Krakowie odbędzie się Wigilia dla bezdomnych i samotnych.

Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2016
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2016
      [1] => 286
      [id_page] => 286
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/286
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/286_kalendarium_pracy_rocznej_2016.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2017
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2017
      [1] => 287
      [id_page] => 287
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/287
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/287_kalendarium_pracy_rocznej_2017.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2018
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2018
      [1] => 292
      [id_page] => 292
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/292
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/292_kalendarium_pracy_rocznej_2018.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2019
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2019
      [1] => 296
      [id_page] => 296
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/296
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/296_kalendarium_pracy_rocznej_2019.html
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2015 r. 
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2015 r. 
      [1] => 272
      [id_page] => 272
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/272
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/272_kalendarium_pracy_rocznej_2015_r.html
    )

  [5] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2014 r. 
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2014 r. 
      [1] => 263
      [id_page] => 263
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/263
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/263_kalendarium_pracy_rocznej_2014_r.html
    )

  [6] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2013 r.
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2013 r.
      [1] => 203
      [id_page] => 203
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/203
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/203_kalendarium_pracy_rocznej_2013_r.html
    )

  [7] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2012 r.
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2012 r.
      [1] => 192
      [id_page] => 192
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/192
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/192_kalendarium_pracy_rocznej_2012_r.html
    )

  [8] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2011
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2011
      [1] => 148
      [id_page] => 148
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/148
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/148_kalendarium_pracy_rocznej_2011.html
    )

  [9] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2010
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2010
      [1] => 86
      [id_page] => 86
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/86
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/86_kalendarium_pracy_rocznej_2010.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę