Kalendarium pracy rocznej 2016
Styczeń

Styczeń - kwiecień: kampania informacyjna mająca na celu zachęcenie do przekazywania 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

1 stycznia: Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Socjalizacyjnego w Kłaju, przeznaczonej dla 14 wychowanków, którym zapewnia całodobową opiekę i zaspokaja ich niezbędne potrzeby

16 - 28 stycznia: Caritas przygotowała wypoczynek zimowy dla około 100 dzieci w Zakrzowie oraz Murzasichlu, a także szkoleniowo - wypoczynkowy turnus dla młodych wolontariuszy. Środki na ferie pochodziły z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

22 stycznia: Opłatek z Księdzem Kardynałem dla wolontariuszy i pracowników Caritas – Kuria Metropolitalna

29 stycznia: Stacja Opieki w Wieliczce odebrała z rąk Starosty Wielickiego Jacka Juszkiewicza nagrodę „Perła Powiatu Wielickiego” za profesjonalizm świadczonych usług, poczucie misji i chęć pomagania.

 

Luty

Decyzją Metropolity Krakowskiego darem Archidiecezji Krakowskiej na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia zostały: wyposażenie Domu dla Osób Starszych „Campus Misericordiae” oraz budowa i wyposażenie Magazynu Żywności „Chleb Miłosierdzia”. Oba dzieła powstają na terenie przygotowywanym na Światowe Dni Młodzieży w Brzegach koło Wieliczki. Ofiarę na dzieła złożyli kapłani podczas swego jubileuszu. Budowa Domu dla Osób Starszych „Campus Misericordiae” finansowana jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasta i Gminy Wieliczka. Wyposażenie Domu sfinansuje Caritas dzięki m.in. wsparciu archidiecezji.

10 lutego: Środa Popielcowa: początek akcji „Jałmużna Wielkopostna” (20 tys. skarbonek przekazanych do parafii).

11 lutego: Światowy Dzień Chorego: Caritas organizuje diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach, ok. 2500 osób.

 

Marzec

Cały miesiąc: dyżury doradców podatkowych w parafiach. W wybranych parafiach archidiecezji krakowskiej w marcu i kwietniu profesjonalni doradcy podatkowi udzielali bezpłatnej pomocy w wypełnianiu PIT-ów, prosząc w zamian o przekazanie 1% podatku na Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

4 - 5 marca - Ogólnopolska Zbiórka Żywności. 1300 wolontariuszy w ponad 100 sklepach zebrało prawie 50 ton żywności. Świąteczne paczki dzięki zbiórce otrzymało ok. 6700 osób.

19 marca - uroczystość z okazji dziesiątej rocznicy otwarcia pierwszego w Polsce Okna Życia przy ulicy Przybyszewskiego 39 w Krakowie. Obecny na uroczystości był m.in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

21 marca - Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej odwiedziła Premier Beata Szydło. Pani Premier spotkała się z pracownikami i wolontariuszami Caritas oraz zapowiedziała ustawę przeciwdziałającą marnowaniu żywności.

5 - 26 marca - Wielkanocne Dzieło Caritas. Krakowska Caritas rozprowadziła w parafiach ponad 50 000 baranków na stół wielkanocny. Ofiary za baranki przeznaczone zostały na pomoc osobom starszym.

 

Kwiecień

Cały miesiąc: dyżury doradców podatkowych w parafiach.

3-9 kwietnia 2016: 72. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem nawiązującym do ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku Miłosierdzia: „Miłosierni jak Ojciec”.

9 kwietnia: XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas „Słudzy miłosierdzia" - Sanktuarium św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 2500 uczestników.

29 kwietnia: Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej sprzęt AGD i RTV o wartości blisko 50 000 PLN dla 4 rodzinnych domów dziecka w Pnikucie i Rawie Ruskiej, prowadzonych przez Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej. 

 

Maj

22 maja: Święto Rodziny Krakowskiej pod Wawelem, organizowane wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa, w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas „Bądźmy razem”.

 

Czerwiec

17 czerwca: wspomnienie św. Brata Alberta, patrona krakowskiej Caritas: Msza św. w intencji pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas w Sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo”.

25 czerwca – rozpoczęcie Akcji Wakacyjnej Caritas.

30 czerwca: w domu dla osób starszych na Campus Misericordiae odbyła się konferencja prasowa, zapowiadająca akcję Caritas „Misericordes”, towarzyszącą Światowym Dniom Młodzieży, której celem było sfinansowanie wyposażenia placówek charytatywnych w Brzegach oraz zakupu tzw. kliniki mobilnej dla uchodźców z ogarniętej wojną Syrii.

 

Lipiec

3 lipca - Piknik Miłosierdzia – dzień otwarty na Campus Misericordiae w Brzegach koło Wieliczki oraz rozpoczęcie akcji „Misericordes”. Można było zobaczyć dzieła miłosierdzia przygotowywane na Światowe Dni Młodzieży: Dom dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Campus Misericordiae” wraz z papieskim apartamentem przygotowanym na wizytę papieża Franciszka oraz centrum logistyczne Caritas „Chleb Miłosierdzia”, gdzie prezentowana była mobilna klinika dla uchodźców z Syrii.

26 – 31: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Caritas zorganizowała strefy gastronomiczne dla pielgrzymów, zlokalizowane w kluczowych z perspektywy uczestników ŚDM miejscach Krakowa oraz na terenie Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie odbyły się główne uroczystości Światowych Dni Młodzieży. Wolontariusze Caritas prowadzili też punkt medyczny w Centrum Jana Pawła II.

27 lipca: w ramach Festiwalu Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży odbyło się spotkanie wolontariuszy Caritas z całego świata z kard. Luisem Antonio Tagle, przewodniczącym Caritas Internationalis i arcybiskupem z Filipin w kościele św. Józefa w Krakowie – Nowej Hucie.

31 lipca: przed Mszą świętą w podkrakowskich Brzegach papież Franciszek poświęcił dzieła miłosierdzia powstałe na Campus Misericordiae: dom dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz magazyn żywności „Chleb Miłosierdzia”, które powstały dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży oraz trwającego Roku Miłosierdzia.

Trwa Wakacyjna Akcja Caritas.

 

Sierpień

Zakończenie Wakacyjnej Akcji Caritas. W okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia blisko 330 dzieci mogło skorzystać z letniego wypoczynku podczas 4 turnusów nad morzem (Ostrowo i Żelistewo) oraz 2 turnusów w górach (Murzasichle). Większość dzieci pochodziła z rodzin o niskim statusie materialnym, rodzinnych domów dziecka lub placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wychowawcy zapewnili dzieciom opiekę i wypoczynek, zorganizowali czas wolny, w tym gry i zabawy sportowe oraz wycieczki turystyczne

15 sierpnia - wrzesień: w ramach kolejnej edycji akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” Punkt Socjalny zaopatrywał w przybory szkolne dzieci z ubogich rodzin; poprzez Punkt Socjalny Caritas w Krakowie oraz Parafialne Zespoły Caritas przekazanych zostało ponad 2 tys. plecaków z wyprawkami.

31 sierpnia: Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach „Podprogramu 2016”. Obejmuje on dystrybucję artykułów spożywczych finansowanych przez Unię Europejską oraz organizowanie warsztatów kulinarnych, ekonomicznych oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów programu.

 

Wrzesień

3 września: X Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego pod hasłem „Dar krwi uczynkiem miłosierdzia” - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie
 - Łagiewnikach
. Prawie 100 osób zgłosiło się do oddania krwi, 58 z nich zostało zakwalifikowanych po badaniach lekarskich, do chorych trafiło 28,5 litra krwi.

16 września: Diecezjalna Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych do Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie – Mogile.

16 - 18 września: rekolekcje dla wolontariuszy Caritas, Parafialnych Zespołów Charytatywnych i Parafialnych Zespołów Caritas w ośrodku Caritas w Zakrzowie, które poprowadził ks. dr Stefan Misiniec.

20 września: zakończenie internetowej crowdfundingowej akcji „Misericordes” - zbiórki środków na wyposażenie placówek charytatywnych na Campus Misericordiae oraz zakup kliniki mobilnej dla uchodźców z Syrii. Oprócz wirtualnych nagród (np. awatara na wirtualnych Polach Miłosierdzia) i okolicznościowych gadżetów uczestnicy mogli licytować pamiątki po Światowych Dniach Młodzieży.

26 września - konferencja prasowa i początek licytacji trzech volkswagenów, którymi jeździł papież Franciszek podczas pobytu w Polsce. Zbieramy nadal na wyposażenie placówek charytatywnych na Campus Misericordiae oraz na klinikę mobilną dla uchodźców z Syrii:

 

Październik

9 października: zakończenie licytacji papieskich Golfów. Uzyskane środki zostały przekazane na sfinansowanie wyposażenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych oraz mieszkań chronionych dla osób starszych „Campus Misericordiae" w Brzegach, nowej siedziby Punktu Socjalnego Caritas „Chleb Miłosierdzia" oraz zakupu wyposażenia do kliniki mobilnej dla uchodźców z terenów ogarniętej wojną Syrii.

 

Listopad

1 listopada: kwesty przed cmentarzami krakowskimi, rozprowadzanie zniczy, z których ofiary przeznaczone zostały na paczki mikołajowe dla dzieci.

12 listopada: Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizowało w Galerii Bronowickiej w Krakowie happening promujący działalność Caritas w ramach akcji „Strefa SUPERBOHATERA”.

14 listopada: Punkt Socjalny Caritas został przeniesiony do nowej siedziby - Magazynu Żywności „Chleb Miłosierdzia”, wybudowanego na pamiątkę Światowych Dni Młodzieży w Brzegach koło Wieliczki.

27 listopada: 1. niedziela Adwentu, początek Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
- największej ogólnopolskiej akcji Caritas polegającej na rozprowadzaniu w parafiach świec z logo Caritas. Pozyskane fundusze przeznaczone są na pomoc dzieciom, w tym organizację wakacji i ferii zimowych dla dzieci z ubogich rodzin oraz utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Tradycyjnie 10 groszy z ofiary za każdą świecę przeznaczone zostało na pomoc dzieciom z zagranicy. W tym roku wsparciem zostały objęte dzieci uchodźców z Bliskiego Wschodu, głównie z Syrii i Iraku.

 

Grudzień

1 grudnia: rozpoczęła działalność nowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego dla ośmiorga dzieci, 32-410 Nowa Wieś 4. Powstała w budynku ofiarowanym przez parafię, wyremontowanym przez Caritas.

Akcja Mikołaj i pomoc przedświąteczna: Punkt Socjalny krakowskiej Caritas przygotował paczki żywnościowe dla 2800 najuboższych rodzin oraz paczki ze słodyczami dla 2600 dzieci. 

9 - 10 grudnia: Ogólnopolska Zbiórka Żywności. W 122 sklepach na terenie archidiecezji krakowskiej ok. 1300 wolontariuszy zebrało ponad 32 400 kg żywności.

11 grudnia: W ramach wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przez Telewizję Polską krakowska Caritas prezentowała swoją działalność podczas programu „Polska Pomaga” na Rynku Głównym przy Bazylice Mariackiej.

15 grudnia: Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Campus Misericordiae” oraz Mieszkania Chronione dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych rozpoczęły działalność. Dom powstał jako dar Gminy Wieliczka na pamiątkę Światowych Dni Młodzieży. Został poświęcony przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży. Wyposażenie domu ufundowała Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

24 grudnia: Wigilia dla Bezdomnych i Samotnych w krużgankach klasztoru Ojców Franciszkanów w Krakowie dla około 1000 osób.


Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2016
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2016
      [1] => 286
      [id_page] => 286
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/286
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/286_kalendarium_pracy_rocznej_2016.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2017
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2017
      [1] => 287
      [id_page] => 287
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/287
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/287_kalendarium_pracy_rocznej_2017.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2018
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2018
      [1] => 292
      [id_page] => 292
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/292
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/292_kalendarium_pracy_rocznej_2018.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2019
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2019
      [1] => 296
      [id_page] => 296
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/296
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/296_kalendarium_pracy_rocznej_2019.html
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2015 r. 
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2015 r. 
      [1] => 272
      [id_page] => 272
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/272
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/272_kalendarium_pracy_rocznej_2015_r.html
    )

  [5] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2014 r. 
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2014 r. 
      [1] => 263
      [id_page] => 263
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/263
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/263_kalendarium_pracy_rocznej_2014_r.html
    )

  [6] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2013 r.
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2013 r.
      [1] => 203
      [id_page] => 203
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/203
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/203_kalendarium_pracy_rocznej_2013_r.html
    )

  [7] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2012 r.
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2012 r.
      [1] => 192
      [id_page] => 192
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/192
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/192_kalendarium_pracy_rocznej_2012_r.html
    )

  [8] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2011
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2011
      [1] => 148
      [id_page] => 148
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/148
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/148_kalendarium_pracy_rocznej_2011.html
    )

  [9] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2010
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2010
      [1] => 86
      [id_page] => 86
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/86
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/86_kalendarium_pracy_rocznej_2010.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę