Pomoc

Zadaniem Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest nie tylko niesienie pomocy osobom potrzebującym, ale również angażowanie innych osób w niesienie tej pomocy.

Udzielanie przez Caritas diecezjalną pomocy przybiera różne formy: pomoc doraźna (jednorazowa, najczęściej rzeczowa) oraz pomoc zorganizowana (np. w placówkach takich, jak świetlice dla dzieci, stołówki dla ubogich, magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej). Ważną rolę w niesieniu tej pomocy odgrywają Parafialne Zespoły Caritas, które funkcjonują w poszczególnych parafiach. Ich wolontariusze są najbliżej osób potrzebujących, najlepiej znają ich potrzeby i mogą przyjść ze skuteczną pomocą.

Jednym z istotniejszych zadań Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest kształtowanie społecznej postawy wrażliwości i miłosierdzia poprzez ukazywanie różnych form zaangażowania na rzecz osób potrzebujących i zachęcanie do włączania się w niesienie pomocy. Do tych form należą m.in.: praca w charakterze wolontariusza, przekazywanie ofiar rzeczowych i finansowych, wsparcie duchowe.

Informacje
» Pomoc
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Jak mogę pomóc?
      [pl_title] => Jak mogę pomóc?
      [1] => 258
      [id_page] => 258
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/258
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/258_jak_moge_pomoc.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Jak uzyskać pomoc?
      [pl_title] => Jak uzyskać pomoc?
      [1] => 255
      [id_page] => 255
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/255
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/255_jak_uzyskac_pomoc.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Pomoc
      [pl_title] => Pomoc
      [1] => 256
      [id_page] => 256
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/256
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/256_pomoc.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Punkt Socjalny
      [pl_title] => Punkt Socjalny
      [1] => 257
      [id_page] => 257
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/257
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/257_punkt_socjalny.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę