chleb
Zadania Opiekuna i Asystenta SKC

Zadania Opiekuna Szkolnego Koła Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zadania organizacyjne

1.     Formalności założycielskie.

2.     Zapoznanie z regulaminem i wdrażanie go w struktury SKC.

3.     Przeprowadzenie wyboru Zarządu Koła i ustalenie stałych terminów spotkań.

4.     Planowanie wraz z Zarządem działalności Koła.

5.     Stworzenie planu pracy na bieżący rok oraz sprawozdania z działalności SKC w danym roku (przesyła je do Caritas AK).

6.     Kontakt z Dyrektorem Szkoły.

7.     Przydział zadań i czuwanie nad ich realizacją.

8.     Kontakt z Asystentem Kościelnym.

9.     Troska o sprawny przepływ informacji.

10.  Czuwanie nad prowadzeniem kroniki.

11.  Przekazywanie zebranych funduszy do Caritas.

12.  Współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Zadania wychowawcze

Opiekun SKC podejmuje zadania wychowawcze wspólnie z Asystentem Kościelnym.

1.     Wychowywanie członków SKC w duchu miłości bliźniego.

2.     Integracja grupy poprzez regularne spotkania i udział w imprezach zewnętrznych.

3.     Uwrażliwianie na potrzeby innych.

4.     Zaszczepianie i pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i bezpłatnej działalności na rzecz innych.

5.     Troska o rozwój osobowości członka SKC.

6.     Inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

7.     Pomoc w wyborze Patrona.

 

Zadania Asystenta Kościelnego Szkolnego Koła Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Asystent Koła sprawuje opiekę duchową nad Kołem i czuwa nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

Opieka duchowa:

8.     Kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu chrześcijańskim (pomoc w większym zrozumieniu, pogłębieniu i szerzeniu nauki o Miłosierdziu Bożym).

9.     Krzewienie czynnej miłości bliźniego

10.  Troska o rozwój kultu Miłosierdzia Bożego (Koronka do Miłosierdzia Bożego).

11.  Stałe spotkania formacyjne połączone z Eucharystią i konferencją formacyjną.

12.  Formacja i integracja grupy poprzez dni skupienia i rekolekcje.

13.  Inspirowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.

14.  Pomoc w wyborze Patrona.

15.  Angażowanie członków SKC do udziału w liturgii.

Asystent Kościelny włącza się także w koordynowanie współpracy Koła z Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Parafialnym Oddziałem Caritas oraz bierze czynny udział w akcjach i zebraniach Zarządu Koła.


Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Ankieta aktualizacyjna SKC 
      [pl_title] => Ankieta aktualizacyjna SKC 
      [1] => 188
      [id_page] => 188
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/188
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/188_ankieta_aktualizacyjna_skc.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Formy działania SKC
      [pl_title] => Formy działania SKC
      [1] => 73
      [id_page] => 73
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/73
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/73_formy_dzialania_skc.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Historia SKC
      [pl_title] => Historia SKC
      [1] => 72
      [id_page] => 72
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/72
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/72_historia_skc.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Ideał działania SKC
      [pl_title] => Ideał działania SKC
      [1] => 75
      [id_page] => 75
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/75
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/75_ideal_dzialania_skc.html
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => Informacje ogólne
      [pl_title] => Informacje ogólne
      [1] => 229
      [id_page] => 229
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/229
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/229_informacje_ogolne.html
    )

  [5] => Array
    (
      [0] => Lista szkolnych kół
      [pl_title] => Lista szkolnych kół
      [1] => 77
      [id_page] => 77
      [2] => http://www.krakowcaritas.pl/kolaskc.php
      [link] => http://www.krakowcaritas.pl/kolaskc.php
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/77
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/77_lista_szkolnych_kol.html
    )

  [6] => Array
    (
      [0] => Materiały formacyjne
      [pl_title] => Materiały formacyjne
      [1] => 156
      [id_page] => 156
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/156
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/156_materialy_formacyjne.html
    )

  [7] => Array
    (
      [0] => Proœba o założenie SKC
      [pl_title] => Proœba o założenie SKC
      [1] => 74
      [id_page] => 74
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/74
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/74_proba_o_zalozenie_skc.html
    )

  [8] => Array
    (
      [0] => Regulamin SKC
      [pl_title] => Regulamin SKC
      [1] => 278
      [id_page] => 278
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/278
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/278_regulamin_skc.html
    )

  [9] => Array
    (
      [0] => Zadania Opiekuna i Asystenta SKC
      [pl_title] => Zadania Opiekuna i Asystenta SKC
      [1] => 232
      [id_page] => 232
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/232
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/232_zadania_opiekuna_i_asystenta_skc.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę