Czym jest porozumienie?

Porozumienie

Jaki charakter prawny ma porozumienie?

Porozumienie między korzystającym a wolontariuszem ma charakter cywilnoprawny. Oznacza to, że w sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. 

Dlaczego strony mogą zawierać porozumienie na zasadzie swobody umów, z uwzględnieniem tych elementów, które muszą się znaleźć w porozumieniu?

Kodeks pracy ma zastosowanie jedynie w zakresie, w którym nastąpiło wyraźne do niego odesłanie przez przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 45 ust. 2 ustawy. Przepisy te dotyczą zapewnienia wolontariuszom bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez nich świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i diet.


Tekst opracowany na podstawie danych zawartych w kodeksie pracy i ustawie o wolontariacie.

Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Czym jest wolontariat?
      [pl_title] => Czym jest wolontariat?
      [1] => 220
      [id_page] => 220
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/220
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/220_czym_jest_wolontariat.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Czym jest porozumienie?
      [pl_title] => Czym jest porozumienie?
      [1] => 222
      [id_page] => 222
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/222
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/222_czym_jest_porozumienie.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Czy mam wolny czas?
      [pl_title] => Czy mam wolny czas?
      [1] => 231
      [id_page] => 231
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/231
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/231_czy_mam_wolny_czas.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę