chleb
Czym jest wolontariat?

Wolontariat - z łac. voluntas- wola, chęć; jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariat to także postawy, motywacje, uczucia i wpływ na otoczenie samych pracujących wolontariuszy.


Wolontariusz - z łac. voluntarius - dobrowolny, ochotniczy, z niem. ehrenamtliche - ludzie postępujący honorowo, nie za pieniądze, z ros. dobrowolcy - podejmujący działania z własnej nieprzymuszonej woli, jest to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych lub innych organów, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.


Rodzaje wolontariatu:

- bezterminowy, krótkoterminowy,

- jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy,

- stały, akcyjny, zagraniczny, internetowy.


"Dekalog" wolontariusza chrześcijańskiego (opr. bp Jan Chrapek):

1. Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów. Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, wolontariusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoją motywację duchowo-religijną.

2. Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowością służenia ludziom na wzór Chrystusa, który "nie przyszedł, by Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10,45).

3. Będąc często sam ubogi, wolontariusz chrześcijański dzieli się z innymi przede wszystkim miłością na wzór Chrystusa, który ubogacił świat nie dobrami materialnymi, lecz bogactwem miłości (por. 2 Kor 8,9).

4. Wolontariusz realizuje apostolat kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania potrzebujących.

5. W osobie wspomagającej wolontariusz chrześcijański widzi samego Chrystusa, który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25,35-36.42-43). Wolontariusz chrześcijański pamięta, że miłość czynna jest najpełniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ "miłość nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,8).

6. Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Królestwa Chrystusowego na ziemi - królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju (KK 36).

7. Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jest osobowa godność i wielkość powołania bożego, jakim każdy człowiek został obdarowany.

8. Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy.

9. Z szacunkiem i miłością odnosi się wolontariusz do ludzi o odmiennych poglądach, zwłaszcza tych, którzy "bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem szukają Boga" (KK 16).

10. Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej zapłaty, jak tylko wiecznej nagrody w niebie, w myśl słów Chrystusa: "Kto wam poda kubek wody do picia, nie utraci swojej nagrody" (Mt 9,41).Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Czym jest wolontariat?
      [pl_title] => Czym jest wolontariat?
      [1] => 220
      [id_page] => 220
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/220
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/220_czym_jest_wolontariat.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Czym jest porozumienie?
      [pl_title] => Czym jest porozumienie?
      [1] => 222
      [id_page] => 222
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/222
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/222_czym_jest_porozumienie.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Czy mam wolny czas?
      [pl_title] => Czy mam wolny czas?
      [1] => 231
      [id_page] => 231
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/231
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/231_czy_mam_wolny_czas.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę