Kalendarium pracy rocznej 2012 r.

Styczeń

styczeń - kwiecień: kampania informacyjna mająca na celu zachęcenie do przekazywania 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

7 stycznia: opłatek z Ks. Kard. Stanisławem Dziwiszem dla pracowników i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

 

Luty

11 lutego: Światowy Dzień Chorego: Caritas organizuje diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.

 

11 - 18 lutego: ferie zimowe dla 135 dzieci w wieku 9 - 13 lat w ośrodku wypoczynkowym Caritas w Zakrzowie.

 

22 lutego: Środa Popielcowa: początek akcji wielkopostnych i wielkanocnych. W czasie Wielkiego Postu Caritas przeprowadza akcje, których celem jest zdobycie funduszy na pomoc osobom potrzebującym, a także kształtowanie odpowiednich postaw charytatywnych. Wspomniane akcje to: Jałmużna Wielkopostna (skarbonki - w tym roku pod hasłem „Pomagam starszym”), Wielkanocne Dzieło Caritas (baranki na stół wielkanocny) i Chleb Miłości (chlebki do koszyków ze „święconym”).

 

Marzec

1 marca: dziesięciolecie Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Myślenicach.

 

16 - 17 marca: II Ogólnopolska Zbiórka Żywności. Dzięki zaangażowaniu parafii i SKC z naszej diecezji Caritas Archidiecezji Krakowskiej zebrała najwięcej żywności ze wszystkich Caritas diecezjalnych. Zebrano ponad 25 ton żywności, z której przygotowano paczki żywnościowe dla 7416 osób. W akcji wzięło udział łącznie 772 wolontariuszy, którzy przeprowadzili zbiórkę w 120 sklepach Krakowie i 29 innych miejscowościach archidiecezji.

 

29 marca - 4 kwietnia: 68 wolontariuszy z parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas oraz Centrum Wolontariatu krakowskiej Caritas pielgrzymowało do Rzymu.

 

Kwiecień

15 kwietnia: Niedziela Miłosierdzia Bożego - święto Caritas.

 

20 kwietnia: rozpoczęły się zapisy na tegoroczną akcję wakacyjną Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

21 kwietnia: IX Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.

 

28 kwietnia: Kleryckie Koło Caritas zorganizowało w budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie akcję honorowego oddania krwi. W akcji wzięły udział 24 osoby, oddając w sumie ponad 10 litrów krwi.

 

Maj

Maj: Caritas podsumowała zbiórki publiczne: na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr OC-05.5311.23 2011 z dnia 6.05.2011 r. w dniach 10.05.2011 - 09.05.2012 r. oraz na pozostałym terenie archidiecezji krakowskiej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 7/2011 PS - I.622.13.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w okresie od 01 maja 2011r. do 30 kwietnia 2012r. Celem zbiórek finansowych i rzeczowych była pomoc ubogim rodzinom i na to zostały wykorzystane. Udało się zebrać kwotę 47 120,87 PLN oraz dary rzeczowe (głównie żywność) o łącznej wartości około 170 402,86 PLN. Poniesione koszty to łącznie 3 487,97 PLN. Sprawozdania z obu zbiórek zostały przekazane stosownym władzom, a wymagane regulaminem sprawozdania ogłoszone w prasie.

 

24 maja: Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach pod hasłem „Jesteśmy Kościołem”. 

 

Maj: wysłaliśmy do parafii ulotki akcji „Dajcie szczęściu rozkwitnąć”, poprzez którą proponujemy narzeczonym zorganizowanie w dniu ślubu zbiórki na pomoc dla potrzebujących.

 

25 - 26 maja: akcja w hipermarkecie REAL „Dzieci marzą o wakacjach”.

 

27 maja: Święto Rodziny Krakowskiej pod Wawelem. Zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Festyn wpisał się w ogólnopolską akcję Caritas „Bądźmy razem”

 

29 maja: obchody dziesięciolecia pracy Schroniska dla Bezdomnych Kobiet działającego przy w Krakowie. W ciągu dziesięciu lat działalności placówki schronienie znalazło w niej około 850 osób – kobiet i dzieci.

 

Czerwiec

17 czerwca - wspomnienie św. Brata Alberta, patrona krakowskiej Caritas: Msza św. o g. 11.00 w sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo” dla pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas.

 

27 czerwca - poświęcenie osiedli dla powodzian w Skawinkach, Izdebniku i Lanckoronie. Osiedle w Lanckoronie powstało na działce podarowanej przez kard. Dziwisza za pośrednictwem Caritas. Łączna pomoc powodzianom udzielona przez Krakowską Caritas wyniosła ok. 4 mln PLN (żywność, środki czystości, sprzęt AGD, meble, zapomogi, materiały budowlane, osuszacze i myjki, opał itd.).

 

Początek Wakacyjnej Akcji Caritas

 

Lipiec

lipiec: Wakacyjna Akcja Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Organizacja koloni dla ok. 650 dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin Archidiecezji.

 

28 lipca 2012 r. - Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizowała VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego oraz Osób Żyjących po Przeszczepach do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. Pielgrzymka była częścią tegorocznej kampanii Caritas Polska, przeprowadzanej pod hasłem „Podaruj kroplę miłości”. Podczas pielgrzymki krwiodawcy oddali 43,5 litra krwi. Pielgrzymi mogli zostać również potencjalnymi dawcami szpiku oraz zaopatrzyć się w deklaracje woli dotyczące zgody na oddanie po śmierci swoich narządów i tkanek do przeszczepów.

 

 

Sierpień

Trwa Wakacyjna Akcja Caritas

 

Od 15 sierpnia - wrzesień: na początku roku szkolnego działający przy biurze Caritas punkt socjalny zaopatruje w przybory szkolne dzieci z ubogich rodzin. Planujemy w tym roku przekazać przybory szkolne dla 6 000 dzieci i młodzieży.

 

17 - 19 sierpnia: Caritas Archidiecezji Krakowskiej brała udział w obchodach jubileuszu 10-lecia oddania Bogu na wyłączność Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach i Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez papieża Jana Pawła II.. Swoje prace prezentowali podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zembrzycach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej. Rozdawali też materiały informacyjne o Caritas, okolicznościową gazetę o pracy Caritas krakowskiej na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz zachęcali napotkane osoby do zaangażowania się w prowadzone przez Caritas akcje.

 

31 sierpnia: akcja „Dzieci idą do szkoły” w hipermarkecie REAL.

 

Wrzesień

1 września: akcja „Dzieci idą do szkoły” w hipermarkecie REAL.

 

1 września: obchody dziesięciolecia powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Odrowążu.

 

wrzesień: trwa akcja zaopatrywania w przybory szkolne dzieci z ubogich rodzin.

 

14 - 16 września: rekolekcje dla wolontariuszy Caritas, Parafialnych Zespołów Charytatywnych i Parafialnych Zespołów Caritas w ośrodku Caritas w Zakrzowie.

 

21 września: Diecezjalna Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych do Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie–Mogile. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11.30.

 

Październik

6 października: pielgrzymka pracowników i wolontariuszy Caritas oraz wolontariuszy z parafialnych zespołów charytatywnych do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

7 - 13 października: Tydzień Miłosierdzia. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest uwrażliwienie ludzi na potrzeby osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich i z różnych innych powodów wymagających pomocy. Caritas dostarcza do parafii materiały związane ze zmieniającym się co roku tematem Tygodnia Miłosierdzia.

 

koniec października: Caritas organizuje kwesty przed cmentarzami krakowskimi, rozprowadzając znicze. Zebrane ofiary przeznaczone są na paczki mikołajowe dla dzieci.

 

Listopad

1 - 2 listopada: kwesty przed cmentarzami krakowskimi, rozprowadzanie zniczy. Zebrane ofiary przeznaczone są na paczki mikołajowe dla dzieci.

Rozwożenie do parafii świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

 

Grudzień

2 grudnia - 1. niedziela Adwentu: początek Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom - największej ogólnopolskiej akcji Caritas. Rozprowadzamy w parafiach świece z logo Caritas, zbierając fundusze na pomoc dzieciom.

 

początek grudnia: Koncert Adwentowy i wręczenie medalu „Bogaci Miłosierdziem”.

 

początek grudnia: spotkanie dzieci ze św. Mikołajem - Solne Miasto Wieliczka.

 

14 - 15 grudnia: III Ogólnopolska Zbiórka Żywności

 

24 grudnia: Wigilia dla bezdomnych i samotnych w krużgankach klasztoru Ojców Franciszkanów w Krakowie.

 

Warto doczytać
» Kalendarium
Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2016
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2016
      [1] => 286
      [id_page] => 286
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/286
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/286_kalendarium_pracy_rocznej_2016.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2017
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2017
      [1] => 287
      [id_page] => 287
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/287
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/287_kalendarium_pracy_rocznej_2017.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2018
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2018
      [1] => 292
      [id_page] => 292
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/292
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/292_kalendarium_pracy_rocznej_2018.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2019
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2019
      [1] => 296
      [id_page] => 296
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/296
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/296_kalendarium_pracy_rocznej_2019.html
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2015 r. 
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2015 r. 
      [1] => 272
      [id_page] => 272
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/272
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/272_kalendarium_pracy_rocznej_2015_r.html
    )

  [5] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2014 r. 
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2014 r. 
      [1] => 263
      [id_page] => 263
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/263
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/263_kalendarium_pracy_rocznej_2014_r.html
    )

  [6] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2013 r.
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2013 r.
      [1] => 203
      [id_page] => 203
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/203
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/203_kalendarium_pracy_rocznej_2013_r.html
    )

  [7] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2012 r.
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2012 r.
      [1] => 192
      [id_page] => 192
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/192
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/192_kalendarium_pracy_rocznej_2012_r.html
    )

  [8] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2011
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2011
      [1] => 148
      [id_page] => 148
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/148
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/148_kalendarium_pracy_rocznej_2011.html
    )

  [9] => Array
    (
      [0] => Kalendarium pracy rocznej 2010
      [pl_title] => Kalendarium pracy rocznej 2010
      [1] => 86
      [id_page] => 86
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/86
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/86_kalendarium_pracy_rocznej_2010.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę