Zarząd

Jacek Wanat (Przewodniczący)
Arkadiusz Szlęk (Z-ca Przewodniczącego)
Maria Maracha (Sekretarz)
Przemysław Krzywda (Skarbnik)

SKC przy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

Jana Pawła II 1
32-091 Michałowice