Zarząd

Jacek Wanat (Przewodniczący)
Arkadiusz Szlęk (Z-ca Przewodniczącego)
Maria Maracha (Sekretarz)
Przemysław Krzywda (Skarbnik)

SKC przy Zespół Szkół

Jana Pawła II 1
32-091 Michałowice