Opiekun/Opiekunowie

Ks. Rafał Żelazny

SKC przy Zespół Szkół

Jana Pawła II 1
32-091 Michałowice