PLAN PRACY CARITAS


 Plan Pracy Caritasu w Modlnicy rok 2013/2014

Szkole koło Caritas

Szkoła podstawowa i gimnazjum Modlnica

 

I Ogólne zadania Szkolnego Koła Caritas

X  Rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu, szkoła, wieś, rodzina.

X  Niesienie pomocy potrzebującym w swoim środowisku i poza nim, 
we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami i stowarzyszeniami,

X  Włączanie się w akcje charytatywne Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne).

 

II Plan Pracy na rok 2013/2014

X       Zorganizowanie Akcji Świątecznej pomocy dla dzieci potrzebujących z domów dziecka oraz dla dzieci z parafii: Listopad/Grudzień!

X       Przez Okres III Niedzieli Adwentu zbierane będą w szkole wszelkie dary dla dzieci z domu dziecka. W poniedziałek 20 XII 2013r. dary zostaną przekazane przez przedstawicieli koła dla domu dziecka

X  Akcja świeca wigilijna. Przez kolejne niedziele adwentu, dzieci i młodzież z koła będą rozprowadzać wigilijne świece Caritas oraz kwestować na cele domu dziecka.

X  Marzec kwesta przy Kościele na cele Caritas oraz rozprowadzanie baranków wielkanocnych. W szkole zorganizowanie Akcji z okazji Świąt Wielkanocnych na podobnych zasadach jak to było przy okazji Świąt Bożego Narodzenia.

X  Akcja Jałmużna wielkopostna – dochód przeznaczony dla dzieci z krajów tzw. „Trzeciego Świata”.

X  Kwesta na potrzeby Caritas i potrzebujących – „Biała Niedziela”.

X       Pomoc Świetlicy terapeutycznej SOS 31-015 Kraków ul. Pijarska 2

X       Pomoc Rodziną biednym i potrzebującym po za parafią i obiektem szkolnym


SKC przy Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Modlnicy

ul. Sportowa 2
32-085 Modlnica