O NAS

Szkolne Koło Caritas  w Modlnicy zostało założone  w 2008 roku przez byłego opiekuna Ks. Łukasz Michalczewskiego. Działalność Koło z roku na rok rozwija się i jest coraz prężniejsze. Podejmujemy wszystkie akcje diecezjalne, jak również poprzez swoje inicjatywy niesiemy pomoc tym, którzy z naszej wspólnoty parafialnej jej najbardziej oczekują. Pomagamy również osoba chorym, biednym, niepełnosprawnym, rodziną patologicznym, rodziną z poza naszej parafii. Wolontariusze SKC 10 pomagają równie  ośrodkowi hospicjum SOS u ojców Pijarów w Krakowie, co roku zawozimy również dary dla zaprzyjaźnionego Domu dziecka w Krakowie.  W  roku 2011 na początku roku szkolnego uaktywniliśmy nasze koło, mamy nowych wolontariuszy   jest ich ok 30 każdy z nich zapisał się z własnej woli, aby nieś pomoc bliźnim. Każdy z wolontariuszy przy przeprowadzanej akcji legitymuje się swoją prywatną legitymacją szkolnego koła caritas.
Spotkania SKC 10 odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 prowadzone są przez opiekuna koła. Na każdy spotkaniu omawiamy pracę wolontariatu szukamy nowych osób do pomocy, omawiamy nasze problemy i problemy innych, pragnąc je rozwiązać.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z naszym kołem. Liczymy na pomoc i wsparcie otoczenia oraz życzliwość ludzi!!! PONIEWAŻ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!! 

Opiekun koła - Dominik Krawczyk. tel. 513366182

Moderator -  Karolina Szumiec tel. 724623416

SKC przy Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Modlnicy

ul. Sportowa 2
32-085 Modlnica