Aktualności

Spotkanie organizacyjne

Dnia 11 kwietnia spotkaliśmy się aby przygotować się do niedzielnego prowadzenia mszy świętej. Zebraliśmy się także chętnych na wyjazd do Kalwarii. Po spotkaniu poszliśmy przywitać wiosnę na spacerze.

Sprzedaż baranków wielkanocnych

Przez dwie niedziele w naszej parafii odbywała się sprzedaż baranków wielkanocnych. Dochód ze sprzedaży został przekazany dla domu dziecka oraz hospicjum ojców Pijarów.

Spotkanie tematyczne wolontariuszy

Dnia 09.03 spotkaliśmy się na spotkaniu prowadzonym przez naszą przewodniczącą na temat: "Co mamy zrobić będąc obgadywanym?"

Nocne czuwanie w Łagiewnikach

Odbyło się nocne czuwanie w Łagiewnikach zorganizowane specjalnie dla naszej parafii. W czuwaniu wzięło udział 50 osób.

Plan pracy na Wielki Post

Dnia 21.02 odbyło się spotkanie, na którym omówiliśmy plan pracy na okres Wielkiego Postu. Przygotowaliśmy się także na czuwanie w Łagiewnikach, które miało odbyć się dnia 07.03.2013.

Zbiórka pieniędzy w Jerzmanowicach

W dniu 10.02.2013 grupa wolontariuszy przeprowadziła zbiórkę w Jerzmanowicach. Przekazaliśmy je jako kolejną część pieniędzy dla Justyny na jej rehabilitację.

Przygotowanie do misji i zbiórki w Jerzmanowicach

Odbyło się spotkanie, na którym omówiliśmy plan pracy na okres misji oraz nawiedzenie obraz "Jezusa Miłosiernego" oraz relikwii św. s. Faustyny oraz bł. Jana Pawła II w naszej parafii. Przygotowaliśmy czuwanie na dzień 04.03 organizowane dla młodzieży z naszej parafii. Na spotkaniu wybraliśmy także grupę osób, które miały wziąć udział w zbiórce w parafii w Jerzmanowicach w dniu 10.02.2013

Akcja Ojców Pijarów

Grupa naszych wolontariuszy pomagała w trakcie akcji organizowanej przez świetlicę środowiskową Ojców Pijarów.

Zbiórka pieniędzy w Bęble

Dnia 06.01.2013 odbyła się zbiórka pieniędzy w parafii w Bęble. Pieniądze przekazaliśmy, jako kolejną ratę na rehabilitacją Justyny.

Plan pracy na nowy rok

Na pierwszym tegorocznym spotkaniu spotkaliśmy się już 04.01.2013. Nasz moderator przedstawił nam plan pracy na rozpoczynający się rok kalendarzowy. Wybraliśmy grupę osób, które wzięły udział w zbiórce w parafii w Bęble. Poznaliśmy także szczegóły okazji, w której mieliśmy wziąć udział w dniu 22.01 w świetlicy środowiskowej.


SKC przy Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Modlnicy

ul. Sportowa 2
32-085 Modlnica