chleb
Internetowe zgłoszenie "Potrzebuje pomocy"

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko
Dokładny adres zameldowania
Pesel
Forma kontaktu

dotyczące pomocy / wsparcia

Jakiej pomocy potrzebujesz
Szczegółowe informacje

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) - w celach informacyjnych oraz na potrzeby wynikające z działalności organizacji w tym przy realizacji udzielania pomocy.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem tak zebranych danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków
  • podanie danych jest dobrowolne
  • przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych
  • prawo do ich poprawiania
  • oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę