chleb
Informacje o Placówce
Stacja Opieki Caritas
» Adres placówki:
Żywiecka 16
30-427 Kraków
Telefon: 729 887 449
» Opis placówki:

Stacja Opieki przy ul. Żywieckiej 16 w Krakowie działa od września 2020 r. Została przeniesiona z terenu parafii Matki Boskiej Fatimskiej z Osiedla Podwawelskiego.

Stacja świadczy pomoc pielęgniarską i usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Krakowa. Usługi pielęgniarskie są bezpłatne. Zabiegi rehabilitacyjne są bezpłatne dla seniorów powyżej 65. roku życia, a dla pozostałych pacjentów odpłatność wynosi symboliczną złotówkę od zabiegu.

Celem Stacji jest poprawa stanu zdrowia osób chorych przewlekle poprzez:
- zapewnienie choremu przewlekle opieki w zakresie zabiegów pielęgniarskich,
- zapewnienie osobom chorym i niepełnosprawnym rehabilitacji medycznej,
- nauka prawidłowej pielęgnacji osoby chorej w warunkach domowych,
- udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym i chorym oraz ich rodzinom.

Zakres pomocy świadczonej przez Stację Opieki w Krakowie:
- usługi pielęgniarskie w zakresie opieki długoterminowej domowej,
- opieka ambulatoryjna dla osób przewlekle chorych,
- zabiegi w zakresie rehabilitacji medycznej: laser, krioterapia miejscowa, magnetronik, ultradźwięki, elektroterapia,
- działalność profilaktyczno–edukacyjna: nauka samoopieki i samopielęgnacji, edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie kinezyterapii i zabiegów pielęgnacyjnych w warunkach domowych, edukacja chorych na cukrzycę, miażdżycę i choroby współistniejące,
- leczenie trudno gojących się ran,
- wykonywanie szczepień profilaktycznych.

W Stacji Opieki pracują wykwalifikowane pielęgniarki i rehabilitantki. Stacja wyposażona jest w sprzęt niezbędny do świadczenia usług w zakresie rehabilitacji oraz usług pielęgniarskich.

W tym samym budynku działa Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, oferująca łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu oraz inny potrzebny sprzęt dla osób niepełnosprawnych.


Patronka stacji: Służebnica Boża Maria Epstein (1875 – 1947) s. Magdalena

Urodziła się 2 sierpnia 1875 r. na zamku w Pilicy. Odebrała stosowne dla osoby ze swojej sfery wykształcenie, Epsteinówna w wieku 18 lat: przystała do filantropijnego Stowarzyszenia Panien Ekonomek św. Wincentego á Paulo. W 1900 roku została członkinią Związku Niewiast Katolickich i stała się prawdziwą kobietą czynu: założyła pierwszą w Polsce szkołę pielęgniarek zawodowych. Sama w 1913 r. zdobyła patent dyplomowanej pielęgniarki i została dyrektorką szkoły.

 

W okresie I wojny światowej organizowała kursy sanitarne oraz – z grupą uczennic – kolumny sanitarne na froncie. Na prośbę Kurii krakowskiej, uruchomiła siły fachowe do walki z epidemią, jaka wybuchła wśród ludności cywilnej. Za zasługi dla społeczeństwa została odznaczona trzema orderami: dwoma austriackimi za pracę medyczną na froncie i Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zorganizowanie i poprowadzenie grupy sanitarnej w okresie plebiscytu na Górnym Śląsku.

 

W 1924 r. powołała – po zawarciu umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek i została jej kierowniczką. Pełniła tę funkcję w latach 1925–1931. Aby szkoła mogła stać się odpowiednim centrum dydaktycznym, walnie przyczyniła się do kompletnego i nowoczesnego jej wyposażenia. Pragnąc równocześnie pogłębić własne kwalifikacje i poznać najnowsze osiągnięcia z dziedziny szkolenia średniego personelu medycznego, odbyła podróż naukową po szkołach i klinikach francuskich, angielskich, belgijskich i austriackich.

 

24 marca 1931 r. przekroczyła furtę klauzurowego klasztoru mniszek dominikańskich w Krakowie na Gródku. Tam rozpoczęła życie pogłębionej modlitwy i studium prawd Bożych. W klasztorze s. Magdalena pełniła różne funkcje zakonne. Między innymi była infirmerką, organistką. Siostra Magdalena zmarła 6 września 1947 roku.


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę