chleb
Informacje o Placówce
Dom Wczasowo - Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta
» Adres placówki:
Zembrzyce 433
34-210 Zembrzyce

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: dwr.zembrzyce@caritas.pl
Telefon: 33 877 07 65, 662 015 868
» Opis placówki:


Dom Wczasowo Rehabilitacyjny Caritas im. św. Brata Alberta w Zembrzycach udziela całodobowej opieki osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym, która obejmuje swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego (leki dostarczane są przez rodzinę). Zakwaterowanie i wyżywienie dostosowane są do stanu zdrowia Pacjenta. 

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków, w których w turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON:

- Organizator – wpis nr OR/12/0028/19 ważny do dnia 18.11.2022 roku;
- Ośrodek – wpis nr OD/12/0004/18 ważny do dnia 05.02.2021 roku.

Oferujemy pobyty krótkoterminowe i długoterminowe, pielęgnacyjne pobyty poszpitalne, pobyty z pakietami rehabilitacyjnymi, dla osób wymagających czasowej opieki podczas nieobecności stałego opiekuna oraz turnusy usprawniająco-rekreacyjne.

Pensjonariusze mogą liczyć na stałą opiekę pielęgniarek i opiekunów oraz ciepłą i rodzinną atmosferę. Doświadczona kadra pracowników stara się znaleźć dla każdego podopiecznego taki plan opieki, który pozwoli na utrzymanie jak najlepszej kondycji osób sprawnych ruchowo i osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji gości mamy 22 pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Łazienki dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę. Ośrodek, jak i jego otoczenie, pozbawiony jest barier architektonicznych i posiada wszelkie udogodnienia, pozwalające na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Teren wokół ośrodka jest ogrodzony i zagospodarowany (ścieżki spacerowe, ławki, stoliki, altanki, miejsce na ognisko i grilla). Posiadamy własny parking. Zaletą  ośrodka jest kaplica z systematyczną, duszpasterską opieką kapłana.

Pobyt rehabilitacyjno-pielęgnacyjny kształtuje się w przedziale od 2500 zł do 2800 zł za miesiąc, natomiast przy krótkotrwałych pobytach odpłatność za dobę wynosi od 100 zł do 120 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego 50 zł za dobę.

W cenie 2500 zł za miesiąc oferujemy:
- zabiegi pielęgnacyjne,
- całodzienne wyżywienie, dostosowane do oczekiwań i diet mieszkańców,
- dostęp do mediów – telewizor, radio, telefon,
- spacery, zajęcia ruchowe,
- dziesięć zabiegów rehabilitacyjnych w miesiącu,
- terapię zajęciową.

Pobyt za 2800 zł obejmuje:
- zabiegi pielęgnacyjne,
- całodzienne wyżywienie, dostosowane do oczekiwań i diet mieszkańców,
- dostęp do mediów – telewizor, radio, telefon,
- spacery, zajęcia ruchowe,
- trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie,
- terapię zajęciową.

Dom Wczasowo Rehabilitacyjny zaprasza na turnusy usprawniająco-rekreacyjne. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub osobiście.
TURNUSY REHABILITACYJNE W DWR ZEMBRZYCE 2020

Terminliczba dniKoszt osoby niepełnosprawnejKoszt opiekuna osoby niepełnosprawnej
04.05 – 25.05
141680 zł
1400 zł
15.06 – 30.06141680 zł 1400 zł
17.08 – 01.09141680 zł 1400 zł
07.09 – 28.09
141680 zł 1400 zł


Podstawowe świadczenia i informacje:

1. Turnusy odbywają się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników.
2. Turnus rozpoczyna się od godz. 12:00 (pierwsze świadczenie to obiad) pierwszego dnia,
a kończy o godz. 10:00 (śniadaniem) ostatniego dnia turnusu.
3. Koszt pobytu obejmuje: noclegi, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), ognisko lub grill, całodzienny dostęp do wrzątku i herbaty, spotkania integracyjne, zabiegi rehabilitacyjne – 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie przez 10 dni
4. Przyjeżdżając na turnus należy zabrać ze sobą niezbędne lekarstwa i materiały opatrunkowe.
5. Ośrodek zapewnia opiekę duszpasterską.

Organizator turnusu zastrzega, iż może ulec zmiana terminu turnusu, jeżeli nie będzie odpowiedniej liczby uczestników.

Oferujemy turnusy dla osób:
- z dysfunkcją narządu ruchu,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami przemiany materii,
- z chorobami reumatycznymi,
- ze schorzeniami geriatrycznymi,
- z cukrzycą,
- ze schorzeniami reumatycznymi,
- z zespołem Downa.

Pensjonariusze przed wyborem wybranej opcji z oferty zobowiązani są do:
- pobrania dokumentacji medycznej ze strony TUTAJ
- wypełnienia dokumentacji przez lekarza prowadzącego (rodzinnego)
- przesłania dokumentacji medycznej pocztą na adres: Dom Wczasowo Rehabilitacyjny im. Św. Brata Alberta 34-210 Zembrzyce 433 lub drogą mailową dwr.zembrzyce@caritas.pl

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 662 015 868 lub 33 877 07 65.
Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę