chleb
Informacje o Placówce
Interwencyjne miejsca schronienia dla kobiet na czas niskich temperatur
» Adres placówki:
Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków
E-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl
Telefon: 12 425 81 70
» Opis placówki:
Placówka prowadzi 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie niskich temperatur w nieruchomości na os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków, W pomieszczeniu znajduje się miejsce do spania, jest dostęp do węzła sanitarnego z podstawowymi środki higieny osobistej oraz możliwością przygotowania gorącego napoju przez osoby korzystające ze schronienia. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Przyjmowanie osób na miejsca interwencyjne odbywa się od godz. 19.00 do 22.00, gdzie przebywać mogą do godz. 7:00.

Prowadzący miejsca interwencyjnego schronienia może odmówić przyjęcia osoby na nocleg, jeżeli:
a) osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b) zachowuje się agresywnie, wszczyna awanturę, groźbami usiłuje wymusić wejście na nocleg,
c) odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy, a istnieje uzasadnione podejrzenie, że usiłuje wnieść przedmioty lub środki zabronione na terenie placówki,
d) ze względu na stan zdrowia lub wysoki stopień niesamodzielności i niepełnosprawności osoba wymaga pomocy osób trzecich.

Placówka finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
ngo.krakow.pl


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę