Informacje o Placówce
Asystent osoby bezdomnej
» Adres placówki:
Kraków
Kraków
» Opis placówki:
W ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje usługę asystenta osoby bezdomnej. Asystent osoby bezdomnej ma za zadanie nawiązać relację z osobą bezdomną, opracować indywidualny plan pracy, motywować do podjęcia działań nakierowanych na aktywizację społeczną i zawodową, wspierać w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz monitorować jej postępy.

Więcej o projekcie: 
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=77376
http://www.krakow.pl/
https://mops.krakow.pl/
http://www.fundusze.malopolska.pl/
http://ngo.krakow.pl/

„Bariery zamieniamy na szanse”
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1.
Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę