chleb
Informacje o Placówce
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego
» Adres placówki:
Nowa Wieś 4
32-410 Nowa Wieś
» Opis placówki:
Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla ośmiorga dzieci. Jej celem jest tworzenie właściwych warunków wychowawczych, zbliżonych do warunków panujących w rodzinie naturalnej.
W domu dzieci mają zapewnioną możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z ich rozwojem fizycznym, umysłowym, psychicznym, społecznym i emocjonalnym. Uczestniczą w zajęciach domowych, zdobywają podstawowe umiejętności, czerpią wzorce do wykorzystania w przyszłym, samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Placówka prowadzona jest na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę