chleb
Informacje o Placówce
Mieszkania Chronione
» Adres placówki:
Kraków
Kraków
» Opis placówki:
W ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” Caritas Archidiecezji Krakowskiej od 16 sierpnia 2016 do 30 kwietnia 2019 prowadzi 3 mieszkania chronione dla 16 osób (jedno dla 5 kobiet i 2 dla 11 mężczyzn) bezdomnych, bez pracy oraz realizuje usługi asystenta osoby bezdomnej.

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób mieszkających w mieszkaniach chronionych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności społecznej.

Więcej o projekcie: 
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=77376
http://www.krakow.pl/
https://mops.krakow.pl/
http://www.fundusze.malopolska.pl/
http://ngo.krakow.pl/
„Bariery zamieniamy na szanse”

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę