chleb
Informacje o Placówce
Campus Misericordiae. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
» Adres placówki:
Brzegi 254
32-002 Brzegi, poczta Węgrzce Wielkie
E-mail: campus.brzegi@caritas.pl
Telefon: 12 2592105
» Opis placówki:


Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Campus Misericordiae" powstał jako dar Gminy Wieliczka - pamiątka Światowych Dni Młodzieży. Został poświęcony przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży. Powstał  z myślą o osobach starszych, samotnych i niepełnosprawnych. To forma pomocy, której zadaniem jest zapobieganie osamotnieniu, izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych w gminie Wieliczka. Wyposażenie domu ufundowała Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Osoby starsze, niepełnosprawne, samotne często dotyka poczucie alienacji społecznej. Odczuwają zagubienie i bezradność wobec skomplikowanej rzeczywistości, poczucie marginalizacji, utratę bezpieczeństwa, zagubienie i pustkę. Słabnie ich potencjał, frustracja
 i apatia wpływa znacząco na ich reakcje emocjonalne, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Ośrodek Wsparcia Dziennego w Brzegach służyć ma aktywizacji seniorów i umożliwiać im funkcjonowanie społeczne. Stymulowanie osób starszych w kierunku aktywności i podejmowanie szeregu działań na rzecz ich rozwoju ma największe znaczenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Z zajęć prowadzonych w Ośrodku może korzystać 45 osób. Ze wsparciem terapeutów prowadzone są warsztaty o różnej tematyce: kuchennej, plastycznej, rękodzieła artystycznego. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom prowadzone są warsztaty komputerowe. Ćwiczenia ruchowe na sprzęcie rehabilitacyjnym, zajęcia rekreacyjno – sportowe, wycieczki, pielgrzymki, kino, teatr to długa lista zajęć aktywizujących, realizowanych w ramach pracy Ośrodka. Aktywny sposób spędzania wolnego czasu, poprawa kondycji psychofizycznej jest tak samo ważne jak przebywanie razem, kawa, herbata, które dodatkowo służą wzajemnemu poznaniu się seniorów.

Nasi uczestnicy tworzą niezwykłą i ciekawą grupę pod względem wiedzy, przekonań, upodobań i wynikających z nich zachowań. To zróżnicowanie wpływa pozytywnie na rozwój Ośrodka, ukierunkowanego na tworzenie atmosfery wspólnoty i akceptacji.

Wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić czas, zamiast samotnie przebywać w domu zapraszamy do nas. Ośrodek otwarty jest w tygodniu w godz.: 8.00 – 16.00. Zachęcamy rodziny do przywożenia osób starszych w drodze do i z pracy.

Nabór seniorów prowadzony jest za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wieliczka.


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę