Informacje o Placówce
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Socjalizacyjnego
» Adres placówki:
Kłaj 243
32-015 Kłaj

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: spow.klaj@caritas.pl
Telefon: 12 284 00 08, 728 820 556
» Opis placówki:


Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Socjalizacyjnego w Kłaju prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej od dnia 1.01.2016 r. Przeznaczona jest dla 14 wychowanków, którym zapewnia całodobową opiekę i zaspokaja ich niezbędne potrzeby. Umożliwia kontakt z rodzinami i osobami bliskimi, a przede wszystkim podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
Zadanie realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Placówka finansowana jest ze środków Powiatu Wielickiego, Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz ofiarodawców.
Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę