chleb
Informacje o Placówce
Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą
» Adres placówki:
Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl
Telefon: 12 425 81 70
» Opis placówki:

Ośrodek dla osób Dotkniętych Przemocą na oś. Krakowiaków 46 w Krakowie jest placówką prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej od 1996 r. zgodnie z umową na realizację zadania publicznego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Ośrodek świadczy pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na udzielaniu świadczeń w ramach interwencji kryzysowej. OODP zapewnia 25 miejsc dla osób doznających przemocy zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Ośrodek świadczy całodobową pomoc osobom, które ze względu na zaistniałą w rodzinie sytuację, w tym zagrożenie życia, muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Obiekt jest monitorowany całodobowo.

W ramach prowadzenia Ośrodka podejmowany jest zespół interdyscyplinarnych działań w ramach interwencji kryzysowej poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy Miejskiej Kraków dotkniętym przemocą w rodzinie:

·        Pomocy psychologicznej osobistej, mailowej, telefonicznej ukierunkowanej na wyjście z kryzysu oraz w zakresie wsparcia emocjonalnego, nauki umiejętności społecznych, motywowania do podjęcia stosownej terapii i leczenia.

·        Prowadzenia grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.

·        Schronienia w sytuacji doświadczenia przemocy w rodzinie oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, prawnej itp.

Pracownicy OODP posiadają odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje zawodowe pracy z osobami dotkniętymi przemocą. Praca z osobami w kryzysie jest trudna, dlatego też profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów powinna polegać na analizie wcześniejszych zdarzeń i związanych z nimi uczuć, wyzbycie się negatywnych i niesłusznych przekonań o własnej winie w zaistniałych zdarzeniach przemocy domowej, wypracowaniu indywidualnej strategii pomocy dla każdej osoby. Szczególnie trudna i niezwykle delikatna jest kwestia przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, które wymagają szczególnej troski i utrzymania strategii pomocy w najwyższym standardzie. Po opuszczeniu Ośrodka wielu byłych mieszkańców , nadal korzysta z pomocy OODP i utrzymuję stały kontakt z personelem OODP, który służy im radą, pomocą i wsparciem.

W budynku na oś. Krakowiaków 46 na czas niskich temperatur zapewniamy 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków wraz z dostępem do węzła sanitarnego.

Prowadzone jest mieszkanie chronione dla kobiet z dzieci w którym zapewnione jest 30 miejsc.

Placówka prowadzona jest na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.

ngo.krakow.pl


Działalność placówki finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków  oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę