Informacje o Placówce
Przedszkole Montessorek
» Adres placówki:
br. Alojzego Kosiby 18
32-020 Wieliczka

» Przejdź do strony internetowej
Telefon: 602 561 480
» Opis placówki:

Dzieci pracują metodą Marii Montessori, która opiera się na nauce w grupach mieszanych wiekowo oraz na organizacji czasu pracy w oparciu o długi blok tzw. „pracy własnej”.

W ramach pracy własnej dziecko ma możliwość wyboru przedmiotu swojej pracy, samo decyduje też, jak długo zajmuje się danym tematem. Ma do dyspozycji precyzyjny materiał Montessori – pomoce naukowe skonstruowane wg określonych zasad. Dzieci pracują indywidualnie lub w małych grupach, w poszanowaniu dwóch podstawowych zasad: porządku i ciszy. Nauczyciel obserwuje dzieci i traktuje każde indywidualnie, czuwając nad procesem uczenia, proponując pogłębienie tematu lub nowe zagadnienia w zależności od aktualnego zaangażowania dziecka w pracę.Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę