Informacje o Placówce
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Dziewcząt
» Adres placówki:
os. Willowe 19
31-091 Kraków

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: ipow.krakow@caritas.pl
Telefon: 012 644 87 58
Fax: 012 644 87 58
» Opis placówki:
Placówka jest przeznaczona dla 14 dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat. Działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455).

Celem placówki jest zaspokojenie potrzeb bytowych kierowanych tu dzieci, zapewnienie im całodobowej opieki, wychowania i możliwości kształcenia oraz wyrównania opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także przygotowanie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej dziecka, jego sytuacji zdrowotnej i rodzinnej (materialnej i prawnej) oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Placówka finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
ngo.krakow.pl

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę