Informacje o Placówce
Placówka Wsparcia Dziennego "Mały Książę"
» Adres placówki:
Kurczaba 5
30-868 Kraków
E-mail: swietlica.kurczaba@caritas.pl
godziny otwarcia: 15.30 - 18.30
Telefon: 12 341 48 51
» Opis placówki:
Placówka Wsparcia Dziennego „Mały Książę” z siedzibą przy ul. Kurczaba 5 w Krakowie ma pod opieką 35 dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zatrudnia dwóch pedagogów i psychologa. Ponadto dzieci mają do dyspozycji kilkunastu wolontariuszy, którzy pomagają im w nauce.
Placówka czynna jest od 15.30 do 19.30.
Naszą misją jest wszechstronna pomoc wychowankom, których rodziny przeżywają różnego rodzaju trudności (finansowe, wychowawcze, psychologiczne i społeczne). Wspieramy wszystkich naszych podopiecznych, dzieląc z nimi radości i smutki, ciesząc się z ich sukcesów. Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie dzieciom bezpiecznej, ciepłej przystani, w której mogą konstruktywnie spędzić czas.
Cele te realizujemy poprzez zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pedagogicznej i psychologicznej, pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, motywowanie do podejmowania wysiłku intelektualnego, tworzenie odpowiednich warunków do nauki, uczenie przestrzegania norm współżycia społecznego, budowanie spójnej grupy rówieśniczej opartej na konstruktywnych wartościach, minimalizującej ryzyko zaangażowania się w zachowania ryzykowne, uczenie nawiązywania i podtrzymywania więzi z rówieśnikami, wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich jego przejawach, uczenie konstruktywnego radzenia sobie wychowanków z emocjami, umożliwienie odreagowania stresu i napięcia, pomoc w kształtowaniu pozytywnej samooceny u wychowanków, współpracę z rodzicami, wspieranie ich w procesie wychowawczym.
Dzieci mają zapewniony codziennie gorący posiłek.

W celu rozwijania indywidualnych zainteresowań prowadzimy dla dzieci zajęcia:
a) teatralne, umożliwiające dzieciom nabranie pewności siebie w wystąpieniach publicznych, ćwiczenie dykcji, wspieranie rozwoju tożsamości i osobowości poprzez eksperymentowanie z przyjmowaniem różnych ról
b) „Śladami świętych”, wspierające rozwój moralny u dzieci poprzez poznawanie sylwetek świętych i refleksję nad wartościami, jakie reprezentują
c) „Dookoła świata”, kształtujące wrażliwość i wiedzę na temat innych kultur i państw
d) plastyczne, rozwijające twórczą ekspresję i uzdolnienia artystyczne
e) ruchowe (aerobic, wyjścia na basen), korygujące wady postawy i skutki siedzącego trybu życia, dające możliwość odreagowania stresu poprzez aktywność fizyczną
f) filmowe i literackie, stymulujące rozwój kulturalny u dzieci
g) komputerowe, rozwijające niezbędną we współczesnym świecie umiejętność korzystania z komputera.
Wspólnie z dziećmi organizujemy również imprezy okolicznościowe (m.in. Boże Narodzenie, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka) oraz ciekawe wycieczki do kin, muzeów, zabytków itp.

A oto opinie naszych wychowanków na temat placówki:
Ania (9 lat): „Lubię tutaj przychodzić, bo tu się uczymy i bawimy. Bardzo lubię zajęcia plastyczne”.
Maciek (12 lat): „Dzięki pomocy w nauce dostaję same piątki i czwórki. Są tutaj fajne zajęcia „Dookoła świata”, gdzie można się wiele dowiedzieć o innych państwach. Poza tym mam tu miłych przyjaciół.”
Kasia (13 lat) i Klaudia (14 lat) „W domu nam się nudzi, a tu uczymy się i spotykamy z przyjaciółmi. Najbardziej lubimy wycieczki i dyskoteki”.
Mateusz i Konrad (13 lat) „Fajnie się tu bawimy, można odrabiać lekcje i korzystać z komputera. Podobają nam się zajęcia „Śladami świętych”, teatralne też są fajne.”

Placówka finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
ngo.krakow.pl


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę