Informacje o Placówce
Placówka Wsparcia Dziennego
» Adres placówki:
Ks. M. Mądrzyka 21/a
32-067 Tenczynek
E-mail: swietlica.tenczynek@caritas.pl
godziny otwarcia: 11.30 - 16.00
Telefon: 0122826460
» Opis placówki:

Placówka Wsparcia Dziennego w Tenczynku powstała w styczniu 2006 roku. Ma charakter opiekuńczy i wychowawczy. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, które potrzebują wielorakiego wsparcia.


Placówka zapewnia pomoc w nauce, ciepły posiłek, pomoc w sytuacjach kryzysowych, organizuje zajęcia i zabawy. W czasie wakacji i ferii organizuje wyjazdy edukacyjne i rozrywkowe.

Poprzez te lata rozwinęły się różnego rodzaje sekcje zainteresowań jak np. sportowa, warsztaty twórcze, kącik czytelniczy, koło mody czy zajęcia kulinarne. W ten sposób placówka przyczynia się do rozwoju zainteresowań. Poświęcając tym dzieciom czas w kołach zainteresowań, możemy dostrzec ich możliwości i uzdolnienia.

Poprzez nagrody i pochwały wzmacniają się pozytywne cechy dzieci, co ułatwia funkcjonowanie społeczne. Poprzez pogadanki, które prowadzone są bardzo licznie w placówce mobilizujemy wychowanków do nauki, samokształcenia, walki z nudą i agresywnym zachowaniem.

Zapraszając na liczne spotkania w gronie ciekawych ludzi, obchodzenie wspólnych świąt i urodzin, zapraszanie teatrzyków, wyjazdy na różne wycieczki, przyczyniamy się do właściwego rozwoju osobowości, kultywowania tradycji czy poznania bogactwa kulturalnego.

Miejsce to stało się dla wielu dzieci bardzo ważne. Atmosfera połączona z wystrojem pokoików pozwala czuć się dzieciom jak w domu.

Placówka finansowana jest z budżetu Gminy Krzeszowice, a prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę