chleb
Informacje o Placówce
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera
» Adres placówki:
Kurczaba 5
30-868 Kraków

» Przejdź do strony internetowej
Telefon: 12 341 48 51, 579996898
» Opis placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób cierpiących na choroby otępienne, szczególnie na Chorobę Alzheimera. W naszym Domu oferujemy terapię, opiekę i pomoc niezbędną do podtrzymania prawidłowego funkcjonowania osób chorych w ich środowisku rodzinnym i społecznym.

Działalność nasza adresowana jest do osób znajdujących się w początkowych lub średnich stadiach zaawansowania chorób otępiennych, a jej celem jest:

- zmniejszenie lub przeciwdziałanie pogłębieniu stopnia niepełnosprawności,

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu,

- wzrost samooceny, poprawa nastroju i zdolności przeżywania,

- integracja osobowości i podtrzymanie poczucia rzeczywistości,

- podtrzymanie umiejętności z zakresu psychomotoryki,

- podtrzymywanie zdobytych uprzednio umiejętności,

- podtrzymywanie relacji i integracja ze środowiskiem rodzinnym i społecznym,

- kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijanie kontaktów społecznych,

- pomoc rodzinom w opiece nad chorymi i zrozumieniu specyfiki chorób zaburzeń pamięci,

- podnoszenie świadomości społecznej w aspekcie wiedzy na temat specyfiki chorób otępiennych

i rodzaju opieki nad osobami chorymi.

Terapia, udzielana jest w ramach organizowanych zajęć terapeutycznych oraz aktywizację społeczną. Oferujemy następujące formy zajęć:

- terapia zajęciowa,

- muzykoterapia,

- trening umiejętności niezbędnych w codziennym życiu,

- trening funkcji poznawczych,

- terapia ruchowa, w tym: zajęcia podtrzymujące sprawność fizyczną, doskonalenie umiejętności z zakresu psychomotoryki i rekreację,

- ustawiczna edukacja i trening samoobsługi,

- dogoterapia,

- poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,

- opieka pielęgniarska.

Przede wszystkim oferujemy uczestnikom przyjazne miejsce, w którym będą mogli miło i bezpiecznie spędzić czas i oderwać się od codziennych trosk związanych z chorobą.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -14.30. Placówka mieści się w budynku parafialnym obok Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego.

Skierowania do placówki odbywają się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Funkcjonowanie ŚDS finansowane jest przez Gminę Miejską Kraków.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę