chleb
Informacje o Placówce
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera
» Adres placówki:
Żywiecka 16
30-427 Kraków

» Przejdź do strony internetowej
Telefon: 579 996 898
» Opis placówki:Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób cierpiących na choroby otępienne, szczególnie na Chorobę Alzheimera. W naszym Domu oferujemy terapię, opiekę i pomoc niezbędną do podtrzymania prawidłowego funkcjonowania osób chorych w ich środowisku rodzinnym i społecznym.

Działalność nasza adresowana jest do osób znajdujących się w początkowych lub średnich stadiach zaawansowania chorób otępiennych, a jej celem jest:

- zmniejszenie lub przeciwdziałanie pogłębieniu stopnia niepełnosprawności,

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu,

- wzrost samooceny, poprawa nastroju i zdolności przeżywania,

- integracja osobowości i podtrzymanie poczucia rzeczywistości,

- podtrzymanie umiejętności z zakresu psychomotoryki,

- podtrzymywanie zdobytych uprzednio umiejętności,

- podtrzymywanie relacji i integracja ze środowiskiem rodzinnym i społecznym,

- kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijanie kontaktów społecznych,

- pomoc rodzinom w opiece nad chorymi i zrozumieniu specyfiki chorób zaburzeń pamięci,

- podnoszenie świadomości społecznej w aspekcie wiedzy na temat specyfiki chorób otępiennych

i rodzaju opieki nad osobami chorymi.

Terapia, udzielana jest w ramach organizowanych zajęć terapeutycznych oraz aktywizację społeczną. Oferujemy następujące formy zajęć:

- terapia zajęciowa,

- muzykoterapia,

- trening umiejętności niezbędnych w codziennym życiu,

- trening funkcji poznawczych,

- terapia ruchowa, w tym: zajęcia podtrzymujące sprawność fizyczną, doskonalenie umiejętności z zakresu psychomotoryki i rekreację,

- ustawiczna edukacja i trening samoobsługi,

- dogoterapia,

- poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,

- opieka pielęgniarska.

Przede wszystkim oferujemy uczestnikom przyjazne miejsce, w którym będą mogli miło i bezpiecznie spędzić czas i oderwać się od codziennych trosk związanych z chorobą.

Dom czynny jest dla uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00.

Skierowania do placówki odbywają się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prowadzenie  ŚDS jest zadaniem zleconym przez Gminę Miejską Kraków i finansowanym ze środków budżetu państwa.

Portal ngo.krakow.pl

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę