chleb
Informacje o Placówce
Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori
» Adres placówki:
Raciborowice 2
32-091 Raciborowice, poczta Michałowice

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: raciborowice2@gmail.com
Telefon: 012 387 75 28
» Opis placówki:
dyrektor: ks. dr Krzysztof Wilk
Koordynator wychow. mgr Joanna Kargól

Placówka realizuje podstawowy program nauczania przedszkolnego wzbogacony o metodę Marii Montessori. Podstawy pedagogiczne systemu wychowawczego Montessori opierają się na koncepcji przygotowanego otoczenia oraz pośredniej roli dorosłego, który jest towarzyszem dziecka w jego rozwoju. Poprzez obserwację śledzi pracę dziecka w różnych momentach jego rozwoju i dzięki indywidualnej prezentacji pomaga mu iść dalej. Otoczenie w przedszkolu jest tak zorganizowane, aby odpowiadało potrzebom dziecka w różnych stadiach rozwoju.


Pedagogika Montessori bierze pod uwagę przede wszystkim poziom rozwoju dziecka, a nie jego wiek, gdyż dziecko powinno rozwijać się według własnego rytmu i własnych możliwości. Tak jak w sensie biologicznym nikt nie może rosnąć za dziecko, tak od strony psychologicznej, duchowej nikt nie może wyręczyć dziecka. Jest ono niezastąpionym przez nikogo budowniczym, mistrzem i twórcą własnej osobowości.


Maria Montessori pod pojęciem wychowania rozumie szeroko pojętą edukację. Wychowanie jest wspieraniem rozwoju indywidualnego, psychofizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego, które należy rozpocząć w momencie narodzin. Pedagogika Montessori opiera się na zasadzie, że dziecko posiada wewnętrzną życiową siłę i chęć do nauki – nauczyciel stoi w cieniu.POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMODZIELNIE
To krótkie, sformułowane przez Marię Montessori zdanie, stanowi niejako kwintesencję wszystkich jej przemyśleń pedagogicznych, wyrażając dążenie dziecka do samodzielnego i nieskrępowanego rozwoju.

Główną ideą wychowania jest doprowadzenie
dziecka do samodzielności oraz odpowiedzialności
za siebie i świat.Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę