Informacje o Placówce
Kuchnia św. Brata Alberta
» Adres placówki:
ul. Dietla 48
31-151 Kraków
E-mail: kuchnia.krakow@caritas.pl
Telefon: 012 422 41 38
» Opis placówki:

Kuchnia Caritas im. Św. Brata Alberta wydaje największą ilość bezpłatnych posiłków dla najuboższych w Krakowie. Beneficjentami są bezdomni, rodziny ubogie, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze i samotne, emeryci, renciści, bezrobotni, osoby po wyjściu z zakładów karnych. Zdecydowana większość to bezdomni oraz osoby kierowane przez MOPS. Część porcji wydawana jest na wynos dla innych członków rodziny. Dla pewności, że posiłek na wynos trafia do rodzin potrzebujących, wymaga się okazania zaświadczenia z MOPS lub z parafii o ilości członków rodziny, natomiast nie wymaga się żadnego zaświadczenia od osób korzystających z posiłku na miejscu.

Posiłki wydawane są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, kiedy podopieczni korzystają z niedalekiej kuchni prowadzonej przez Braci Albertynów.

Kuchnia przy ul. Dietla 48 działa od 1992 r., gdy Miasto Kraków wydzierżawiło Caritas pomieszczenia dawnej spółdzielni rymarskiej. Dzięki kapitalnemu remontowi wykonanemu ze środków Caritas i MOPS zostały one przystosowane do profesjonalnej działalności. Kuchnia posiada salę do gotowania posiłków, salę jadalną z miejscami siedzącymi przy stołach i stoły do spożywania na stojąco, zaplecze socjalno-sanitarne dla personelu, WC dla konsumentów, pomieszczenia magazynowe do przechowywania produktów i pomieszczenia do przygotowania posiłku.

Kuchnia organizuję ponadto akcje świątecznej pomocy żywnościowej potrzebującym: na Wielkanoc i Boże Narodzenie przygotowuje wspólne posiłki lub paczki żywnościowe.

Najintensywniej kuchnia pracuje zimą, szczególnie, gdy temperatura spada poniżej -10 C i utrzymuje się przez dłuższy czas. Wówczas gorący posiłek jest dla bezdomnych warunkiem przeżycia i kuchnia jest oblegana przez potrzebujących.

Działalność Kuchni finansowana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Arcybractwo Miłosierdzia,  Gminę Miejską Kraków oraz indywidualnych darczyńców.

ngo.krakow.pl
Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę