Informacje o Placówce
Dom Pomocy Społecznej
» Adres placówki:
ul. Jana Pawła II 3
32-640 Zator

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: sekretariat@dpszator.pl
Telefon: 33/ 841 22 39
» Opis placówki:
Dom Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze jest placówką stałego pobytu dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w podeszłym wieku, chorych, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają całodobowej opieki.


 

 

Placówka realizuje grant pn. „Bezpieczne miejsce – DPS Zator” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zatorze w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 103 420,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.10.2020

Realizacja grantu pozwoli na doposażenie stanowisk pracy personelu w środki ochrony indywidualnej pozwoli zapobiegać zakażeniu wirusem, jak również kontynuować opiekę nad mieszkańcami nawet w sytuacji wystąpienia COVID-19 – bez stwarzania zbędnego zagrożenia dla personelu oraz doposażenie DPS w sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeciwdziałania skutkom epidemii.

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 


Historia Domu Pomocy Społecznej w Zatorze sięga już ponad 20 lat. To doświadczenie gwarantuje mieszkańcom, ich rodzinom, ale także pracownikom, wolontariuszom, opiekunom – stabilność, bezpieczeństwo, przyjaźń i opiekę – wartości, które są oparte na silnych fundamentach, wypracowywanych przez lata istnienia ośrodka.

Pracownicy wspomagają mieszkańców w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, pielęgnacji. Dbają o to, aby byli aktywni na co dzień, podnosili swoją sprawność, brali udział w terapii zajęciowej oraz wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Podejmują działania mające na celu usamodzielnienie mieszkańców domu, w miarę ich możliwości. Istotną kwestią jest także dbanie o rozwijanie kontaktów z rodziną i włączanie do społeczności lokalnej.

W budynku Domu Pomocy Społecznej znajdują się pokoje 1 – i 2 – osobowe, wyposażone m.in. w szafy, łóżka, stoliki przyłóżkowe, stoły i stołki. Wnętrza pokoi zdobią w dużej mierze przedmioty wykonane samodzielnie przez mieszkańców podczas warsztatów terapii zajęciowej.

W Domu oprócz pokoi mieszkalnych, znajdują się pomieszczenia sanitarno-higieniczne, sale terapii zajęciowej, świetlice, jadalnia sąsiadująca z kuchnią oraz miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków przez mieszkańców.

Pomieszczenia mieszkalne znajdują się zarówno na parterze, jak i na piętrze. Budynek wyposażony jest w windę oraz szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się i zapewniających bezpieczeństwo tj. poręcze, uchwyty łazienkowe. Odpowiednia szerokość drzwi pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach. W budynku znajduje się sygnalizacja alarmowa i przyzywowa.


DPS prowadzony jest na zlecenie Powiatu Oświęcimskiego.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę