Informacje o Placówce
Warsztat Terapii Zajęciowej
» Adres placówki:
Odrowąż 33
34-408 Odrowąż

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: wtzodrowaz@poczta.onet.pl
Telefon: 018 275 82 70
» Opis placówki:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Odrowążu Podhalańskim istnieje od 1 stycznia 2002 roku. Jest to placówka pobytu dziennego, w której odbywają się zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy pochodzą z gmin: Czarny Dunajec, Jabłonka, Raba Wyżna, Rabka, Spytkowice.

Celem działania warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzającego do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie grupowej lub indywidualnej na poszczególnych pracowniach: gospodarstwa domowego, krawiecko - dziewiarskiej, plastycznej, ogrodniczej, stolarskiej i rzemiosł różnych, tkackiej, komputerowo- muzycznej.


PRACOWNIA OGRODNICZA

Pracownia ogrodnicza funkcjonuje w ścisłym związku ze zmieniającymi się porami roku. Kiedy tylko dopisuje pogoda uczestnicy wychodzą w plener, gdzie maja okazję obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie. Uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki roślin, a także zapoznają się z podstawami ekologii. Tego rodzaju zajęcia są okazją do zbierania kwiatów, gałązek, traw, szyszek oraz innych naturalnych materiałów, z których później powstają piękne kompozycje, ikebany, stroiki, obrazy oraz choinki.


PRACOWNIA TKACKA

W świecie kolorowych materiałów i włóczek uczestnicy poznają podstawowe techniki tkackie. Na ramie tkackiej lub krośnie wykonują dywaniki, gobeliny, kilimy oraz kompozycje ścienne. Uczą się wiązania makramy, tworzą formy przestrzenne ze sznurka sizalowego oraz podejmują próby szydełkowania i dziergania na drutach.

Zajęcia prowadzone w pracowni tkackiej rozwijają wyobraźnię, uczą cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

 

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego uczą samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, rozwijają poczucie odpowiedzialności, zaradności życiowej oraz pozwalają na wyrobienie niezbędnych nawyków higienicznych i estetycznych. Co więcej zaznajamiają z podstawowymi zasadami żywieniowymi, stwarzają szansę na rozwijanie zainteresowań kulinarnych oraz poznanie zawodów związanych gastronomią.

W ramach zajęć na pracowni uczestnicy uczą się: przygotowywać potrawy i estetycznie je podawać, obsługiwać sprzęt AGD oraz wykonywać proste czynności domowe.

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWO - MUZYCZNA

Uczestnicy na pracowni komputerowej uczą się podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Ponadto opracowują za pomocą komputera teksty dokumentów, a także rysunki w programach graficznych, zaproszenia, wizytówki, kartki okolicznościowe. Poza tym korzystają z różnych encyklopedii multimedialnych, słowników oraz programów edukacyjnych w celu pogłębiania swojej wiedzy o świecie.

Natomiast w ramach zajęć z muzykoterapii uczymy się, że muzyka ma być pomocą w osiągnięciu szlachetnych relacji z drugim człowiekiem. Ma służyć do wyrobienia szacunku i jedności, a nawet empatii podczas wzajemnego przebywania z sobą.

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Pracownia plastyczna to nie tylko miejsce spotkań ze sztuką, ale i miejsce na wyrażenie swojej uczuciowości i niezależności twórczej. Na zajęciach uczestnicy posługują się różnorodnymi materiałami, a proponowane techniki plastyczne i rękodzielnicze dostosowane są do zainteresowań i możliwości uczestników.  

W ramach zajęć powstają tutaj przedmioty dekoracyjne oraz użytkowe
z maksymalnym wykorzystaniem potencjału i kreatywności twórczej uczestników: gipsowe figurki, aniołki, ramki, obrazki, wazony z masy papierowej, anioły i murzynki ze sznurka sizalowego, drewniane zajączki, gąski, kurki, witraże, przedmioty ozdabiane techniką decoupage

 

PRACOWNIA STOLARSKA I RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Pracownia stolarska to miejsce, w którym wszystko koncentruje się wokół drewna. Uczestnicy poznają techniki obróbki drewna, jak również nabywają umiejętności prawidłowego posługiwania się podstawowymi narzędziami, urządzeniami i materiałami do ręcznej i mechanicznej obróbki drewna.

W pracowni powstają przedmioty dekoracyjne: anioły, kwiaty, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, ramki na zdjęcia, ażurowe postacie oraz przedmioty użytkowe: serwetniki, pojemniki na długopisy.

Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Nowy Targ, Finansowane ze środków PFRON i Powiatu.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę