chleb
Informacje o Placówce
Środowiskowy Dom Samopomocy
» Adres placówki:
Wola Filipowska ul. ks. M. Mądrzyka 32
32-065 Wola Filipowska

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: sds.wolafilipowska@caritas.pl
Telefon: 12/ 282 26 63
» Opis placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność końcem czerwca 2001 r. Przeznaczony jest dla 35 dorosłych osób niepełnosprawnych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Podstawowym celem działalności naszego Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Krzeszowice. Osoby te, z powodu choroby, mają trudności w kształtowaniu swoich postaw i stosunków z otoczeniem, dlatego też wymagają wszechstronnego oddziaływania psychoterapeutycznego i rehabilitacyjnego.

Naczelnym zadaniem naszego Domu jest również partnerstwo i pomoc w sprawach związanych z:
 • współżyciem społecznym;
 • gospodarowaniem pieniędzmi (planowanie wydatków);
 • dbałością o własne rzeczy, higienę osobistą i wygląd;
 • załatwieniem podstawowych spraw poza Domem;
 • wykonywaniem różnych prac i zajęć;
 • spędzaniem czasu wolnego;
 • edukacją ustawiczną;
 • motywowaniem do pracy i wykorzystaniem posiadanych umiejętności;
 • utrzymywaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi (pozostawienie podopiecznych w ich środowisku społecznym - rodzinnym);
 • systematycznym leczeniem - farmakoterapią;

Po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych użytkowników, powyższe zadania realizowane są poprzez:
 • codzienne spotkania społeczności grupy - mające na celu integrację, podejmowanie decyzji o sprawach grupy i poszczególnych użytkowników, trening społeczny;
 • terapia zajęciowa i trening zawodowy - pozwolą na zagospodarowanie czasu, naukę posługiwania się różnymi technikami pracy oraz planowanie i ocenę możliwości zatrudnienia;
 • wyrabianie umiejętności przydatnych w życiu codziennym - w zakres tych zajęć wchodzą takie zadania jak: planowanie i robienie zakupów, planowanie i przygotowywanie posiłków, obsługa podstawowych urządzeń, wykonywanie podstawowych prac ogrodniczych, gospodarskich, porządkowych, itp.;
 • doskonalenie umiejętności z zakresu psychomotoryki i rehabilitacja - zajęcia te mają na celu podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej, usprawnienie jej i rozładowanie napięć psychicznych poprzez stosowanie ćwiczeń: korekcyjnych, manualnych, fizykoterapeutycznych, relaksacyjnych i z elementami muzykoterapii;
 • indywidualne oddziaływanie psychoterapeutyczne - zajęcia te dotyczą głównie tych użytkowników, którzy wymagają indywidualnego wsparcia drugiej osoby przy realizacji zadań;
 • edukacja ustawiczna - zmierzająca do podtrzymania umiejętności nabytych podczas edukacji szkolnej oraz kształcenie umiejętności pomagających w funkcjonowaniu społecznym, a także zdobywanie nowych doświadczeń (np. nauka języka angielskiego);
 • katecheza - mająca na celu uwrażliwienie, kształtowanie postawy miłości bliźniego, empatii;
 • kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijanie kontaktów społecznych - polegające na poszukiwaniu i rozwijaniu zainteresowań użytkowników Domu, wiążące się również ze spędzaniem wolnego czasu w formach proponowanych przez szersze środowiska (parafie, szkoły, Domy Kultury, ŚDS-y, itp.) Łączy się to ściśle z rozwijaniem kontaktów społecznych, kształtowaniem pozytywnych postaw i relacji ze środowiskiem społecznym i rodzinnym (organizowanie spotkań, szkoleń, wsparcie emocjonalne).

Wszystkie działania poprzedzone zostały dokładnym rozeznaniem potrzeb i możliwości podopiecznych, w porozumieniu z rodzinami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Krzeszowice.  Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę