chleb
Informacje o Placówce
Środowiskowy Dom Samopomocy
» Adres placówki:
ul. Komandosów 18
30-334 Kraków

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: sds.komandosow@caritas.pl
Telefon: 12/ 267 02 60
Fax: brak
» Opis placówki:
Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszący się w pomieszczeniach przy Parafii Matki Boskiej, Kraków ul. Komandosów 18 rozpoczął działalność 12 listopada 1996 roku. Budynek oraz wyposażenie spełniają wszystkie niezbędne wymogi do działalności terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi, posiada też podjazd dla wózków inwalidzkich.

Środowiskowy Dom Samopomocy przewidziany jest dla 20 osób. Uczęszczają tu osoby niepełnosprawne intelektualnie i psychicznie chore. Z usług domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu swych trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymywania postępującej regresji.
Zajęcia w ŚDS prowadzi 5 osób, posiadających wymagane kwalifikacje.


Celem działalności Ś.D.S jest pomoc uczestnikom w oderwaniu się od izolacji społecznej, zdobywanie umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem oraz rozwijanie prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym, a także podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników Ś.D.S. umiejętności niezbędnych w codziennych czynnościach życiowych.
Prowadzone są działania terapeutyczne
dostosowane do potrzeb i umiejętności psychofizycznych uczestników. Postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne obejmuje trening umiejętności i samoobsługi oraz zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening spędzania wolnego czasu.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w następujących pracowniach:

         - plastyczno - krawiecka

         - kulinarna
         - edukacyjna
         - stolarska
         - przystosowania społecznego
         - komputerowa
         - rehabilitacja

Prowadzenie  ŚDS jest zadaniem zleconym przez Gminę Miejską Kraków i finansowanym ze środków budżetu państwa.Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę