Informacje o Placówce
Dom Wczasowo - Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta
» Adres placówki:
Zembrzyce 433
34-210 Zembrzyce

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: dwr.zembrzyce@caritas.pl
Telefon: 33 877 07 65, 662 015 868
Fax: 33 873 38 84
» Opis placówki:

Dom Wczasowo - Rehabilitacyjny Caritas im. św. Brata Alberta w Zembrzycach udziela całodobowej opieki osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Opieka obejmuje swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego (leki dostarczane są przez rodzinę). Zakwaterowanie i wyżywienie dostosowane są do stanu zdrowia Pacjenta.

Oferujemy pobyty krótkoterminowe i długoterminowe, pielęgnacyjne pobyty poszpitalne, pobyty z pakietami rehabilitacyjnymi oraz pobyty dla osób wymagających czasowej opieki podczas nieobecności stałego opiekuna. Pensjonariusze mogą liczyć tutaj na stały nadzór pielęgniarek i opiekunów oraz   ciepłą i rodzinną atmosferę.  Doświadczona kadra pracowników stara się znaleźć dla każdego podopiecznego taki plan opieki, który pozwoli na utrzymanie jak najlepszej kondycji osób sprawnych ruchowo i osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji gości mamy 22 pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Łazienki dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę. Ośrodek, jak i jego otoczenie, pozbawiony jest barier architektonicznych i posiada wszelkie udogodnienia, pozwalające na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Teren wokół ośrodka jest ogrodzony i zagospodarowany (ścieżki spacerowe, ławki, stoliki, altanki, miejsce na ognisko i grilla). Posiadamy własny parking. Zaletą  ośrodka jest także systematyczna, duszpasterska opieka kapłana.

Pobyt kształtuje się w przedziale od 2500 zł do 2800 zł za miesiąc, natomiast przy krótkotrwałych pobytach odpłatność za dobę wynosi od 100 zł do 120 zł.

W cenie 2500 zł za miesiąc oferujemy:

 • zabiegi pielęgnacyjne,
 • całodzienne wyżywienie, dostosowane do oczekiwań i diet mieszkańców,
 • dostęp do mediów – telewizor, radio, telefon,
 • spacery, zajęcia ruchowe,
 • dziesięć zabiegów rehabilitacyjnych w miesiącu,
 • terapię zajęciową.

Pobyt za 2800 zł za miesiąc obejmuje:

 • zabiegi pielęgnacyjne,
 • całodzienne wyżywienie, dostosowane do oczekiwań i diet mieszkańców,
 • dostęp do mediów – telewizor, radio, telefon,
 • spacery, zajęcia ruchowe,
 • trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie,
 • terapię zajęciową.

Pensjonariusze przed wyborem wybranej opcji z oferty zobowiązani są do:

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 662 015 868 lub 33 877 07 65.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę