Informacje o Placówce
Dom Pomocy Społecznej im. św. s. Faustyny Kowalskiej
» Adres placówki:
Raba Wyżna 435A
34-721 Raba Wyżna

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: dpsraba@interia.pl
Telefon: 18/ 267 15 20
» Opis placówki:


Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej powstał z dniem 1.07.2020 r. jako jednostka Caritas Archidiecezji Krakowskiej. DPS powstał na bazie funkcjonującego do dnia 30.06.2020 r. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Dom prowadzony jest na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku i jest domem stałego pobytu dla 24 osób przewlekle, somatycznie chorych i 10 osób w podeszłym wieku.

Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Nowotarskiego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie zawartej umowy. Działalność instytucji reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z 23 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Dom mieści się w budynku czterokondygnacyjnym, obejmującym piwnice, parter, piętro i poddasze. Usytuowany jest na działkach o łącznej powierzchni 1,38 ha, częściowo zagospodarowanej ogrodem z ścieżkami spacerowymi i altaną, częściowo obejmuje teren lasu.

Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Posiada zewnętrzne podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W wewnątrz znajdują się szerokie korytarze wyposażone w poręcze oraz bezprogowe wejścia do pokoi mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń co daje możliwość bezkolizyjnego poruszania się.


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę