Informacje o Placówce
Stacja Opieki Caritas im. bł. Anieli Salawy
» Adres placówki:
Gdów 756
32-420 Gdów
E-mail: caritasgdow@poczta.onet.pl, so.gdow@caritas.pl
Telefon: 12/ 251 48 40
Fax: 12/251 48 40
» Opis placówki:
Stacja Opieki Caritas w Gdowie funkcjonuje od 1 września 200l roku obejmując swą działalnością obszar gminy Gdów (27 wiosek, około 18.000 mieszkańców). podobnie jak większość tego typu placówek, Stacja realizuje zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, rehabilitacji oraz pomocy społecznej. 
W 2013 r. Stacji Opieki przeniosła się do nowej siedziby. Nowy budynek poświęcił ks. bp Grzegorz Ryś 8 kwietnia 2013 r.  Obecnie stacja jest najnowocześniejsza ze wszystkich prowadzonych przez krakowską Caritas.

W stacji pracują 2 pielęgniarki - siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, 3 magistrów fizjoterapii, 2 techników fizjoterapii i sekretarka medyczna. Ponadto 2 razy w tygodniu przyjmuje lekarz specjalista rehabilitacji.

Działalność Stacji ogniskuje się wokół dwóch
zasadniczych celów operacyjnych (wg Narodowego Programu Zdrowia):
  • zwiększanie dostępności i usprawnianie podstawowej opieki zdrowotnej.
  • stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączanie
się lub powrót do czynnego życia.


W odpowiedzi na pierwszy z celów pielęgniarki systematycznie docierają do środowisk najbardziej zaniedbanych pod względem zdrowotnym, intelektualnym i moralnym, w sposób profesjonalny świadcząc usługi pielęgniarskie i organizując pomoc dla najuboższych.

Odpowiedzią na drugi z wyznaczonych celów są działające przy stacji gabinety: fizykoterapii i hydromasażu oraz sala gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji, z których dziennie korzysta około 70 pacjentów.

Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą
Gdów i Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę