Informacje o Placówce
Stacja Opieki Caritas
» Adres placówki:
ul. Komandosów 18
30-334 Kraków
Telefon: 012 269 86 10, 012 269 86 11
» Opis placówki:
Stacja Opieki przy ul. Komandosów 18, w budynku przy parafii Matki Bożej Fatimskiej jest kontynuacją działającej od 2 listopada 2000 r. w Krakowie Stacji Opieki przy ulicy Bronowickiej 78. Ze względu na trudne warunki lokalowe Stacja została przeniesiona do nowej siedziby, w pełni przystosowanej do nowych norm Unii Europejskiej.

Stacja Opieki Caritas sprawuje opiekę pielęgnacyjną i rehabilitacyjną nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, przebywającymi w domach lub dochodzącymi do siedziby stacji. 

W Stacji Opieki wykonywane są następujące czynności:

·         opieka pielęgniarsko - higieniczna u chorych

·         opieka nad przewlekle chorymi w ich domach

·         wykonywanie zleceń lekarskich

·         wykonywanie drobnych zabiegów i pobieranie materiałów do analiz

·         rehabilitacja osób niepełnosprawnych i starszych

·         wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.

Świadczone są następujące grupy usług medycznych:

a) usługi ambulatoryjne wykonywane w gabinecie zabiegowym:

- wykonywanie iniekcji i prób uczuleniowych

- pomiary podstawowych parametrów życiowych

- wykonywanie EKG, badanie poziomu cukru we krwi

- wykonywanie opatrunków i zleconych zabiegów

- realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej

b) opieka pielęgniarska i profilaktyka prozdrowotna mieszkańców określonego rejonu ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym, samotnych, po leczeniu szpitalnym, niepełnosprawnych.

c)  zbiegi rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych w Stacji i w domach chorych.

Pielęgniarki i rehabilitantki zajmują się osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, najczęściej w trudnej sytuacji finansowej. Pracę swą dzielą pomiędzy pomoc w ambulatorium a opiekę w domu. Opieka pielęgniarska polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych i edukacji. Rehabilitantki zajmują się przywracaniem sprawności.

Przy Stacji znajduje się gabinet rehabilitacyjny. Działająca obok wypożyczalnia pożycza sprzęt rehabilitacyjny do celów opieki i leczenia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Przy Stacji Opieki Caritas w Krakowie działała w ramach wolontariatu poradnia geriatryczna. Stacja realizuje też programy promocji zdrowia (szczepienia ochronne, przeciwdziałanie cukrzycy, nordic walking).

Projekt "Żyjmy dłużej, żyjmy zdrowiej" realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt "Żyjmy dłużej, żyjmy zdrowiej" realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

www.kkr.krakow.pl


Patronka stacji: Służebnica Boża Maria Epstein (1875 – 1947) s. Magdalena

Urodziła się 2 sierpnia 1875 r. na zamku w Pilicy. Odebrała stosowne dla osoby ze swojej sfery wykształcenie, Epsteinówna w wieku 18 lat: przystała do filantropijnego Stowarzyszenia Panien Ekonomek św. Wincentego á Paulo. W 1900 roku została członkinią Związku Niewiast Katolickich i stała się prawdziwą kobietą czynu: założyła pierwszą w Polsce szkołę pielęgniarek zawodowych. Sama w 1913 r. zdobyła patent dyplomowanej pielęgniarki i została dyrektorką szkoły.

W okresie I wojny światowej organizowała kursy sanitarne oraz – z grupą uczennic – kolumny sanitarne na froncie. Na prośbę Kurii krakowskiej, uruchomiła siły fachowe do walki z epidemią, jaka wybuchła wśród ludności cywilnej. Za zasługi dla społeczeństwa została odznaczona trzema orderami: dwoma austriackimi za pracę medyczną na froncie i Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zorganizowanie i poprowadzenie grupy sanitarnej w okresie plebiscytu na Górnym Śląsku.

W 1924 r. powołała – po zawarciu umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek i została jej kierowniczką. Pełniła tę funkcję w latach 1925–1931. Aby szkoła mogła stać się odpowiednim centrum dydaktycznym, walnie przyczyniła się do kompletnego i nowoczesnego jej wyposażenia. Pragnąc równocześnie pogłębić własne kwalifikacje i poznać najnowsze osiągnięcia z dziedziny szkolenia średniego personelu medycznego, odbyła podróż naukową po szkołach i klinikach francuskich, angielskich, belgijskich i austriackich.

24 marca 1931 r. przekroczyła furtę klauzurowego klasztoru mniszek dominikańskich w Krakowie na Gródku. Tam rozpoczęła życie pogłębionej modlitwy i studium prawd Bożych. W klasztorze s. Magdalena pełniła różne funkcje zakonne. Między innymi była infirmerką, organistką. Siostra Magdalena zmarła 6 września 1947 roku.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę