chleb
Informacje o Placówce
Stacja Opieki Caritas
» Adres placówki:
ul. Komandosów 18
30-334 Kraków
Telefon: 012 269 86 10, 012 269 86 11
» Opis placówki:
Stacja Opieki przy ul. Komandosów 18, w budynku przy parafii Matki Bożej Fatimskiej jest kontynuacją działającej od 2 listopada 2000 r. w Krakowie Stacji Opieki przy ulicy Bronowickiej 78. Ze względu na trudne warunki lokalowe Stacja została przeniesiona do nowej siedziby, w pełni przystosowanej do nowych norm Unii Europejskiej.

Stacja Opieki Caritas sprawuje opiekę pielęgnacyjną i rehabilitacyjną nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, przebywającymi w domach lub dochodzącymi do siedziby stacji. 

W Stacji Opieki wykonywane są następujące czynności:

·         opieka pielęgniarsko - higieniczna u chorych

·         opieka nad przewlekle chorymi w ich domach

·         wykonywanie zleceń lekarskich

·         wykonywanie drobnych zabiegów i pobieranie materiałów do analiz

·         rehabilitacja osób niepełnosprawnych i starszych

·         wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.

Świadczone są następujące grupy usług medycznych:

a) usługi ambulatoryjne wykonywane w gabinecie zabiegowym:

- wykonywanie iniekcji i prób uczuleniowych

- pomiary podstawowych parametrów życiowych

- wykonywanie EKG, badanie poziomu cukru we krwi

- wykonywanie opatrunków i zleconych zabiegów

- realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej

b) opieka pielęgniarska i profilaktyka prozdrowotna mieszkańców określonego rejonu ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym, samotnych, po leczeniu szpitalnym, niepełnosprawnych.

c)  zbiegi rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych w Stacji i w domach chorych.

Pielęgniarki i rehabilitantki zajmują się osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, najczęściej w trudnej sytuacji finansowej. Pracę swą dzielą pomiędzy pomoc w ambulatorium a opiekę w domu. Opieka pielęgniarska polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych i edukacji. Rehabilitantki zajmują się przywracaniem sprawności.

Przy Stacji znajduje się gabinet rehabilitacyjny. Działająca obok wypożyczalnia pożycza sprzęt rehabilitacyjny do celów opieki i leczenia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Przy Stacji Opieki Caritas w Krakowie działała w ramach wolontariatu poradnia geriatryczna. Stacja realizuje też programy promocji zdrowia (szczepienia ochronne, przeciwdziałanie cukrzycy, nordic walking).

Projekt "Żyjmy dłużej, żyjmy zdrowiej" realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.Patronka stacji: Służebnica Boża Maria Epstein (1875 – 1947) s. Magdalena

Urodziła się 2 sierpnia 1875 r. na zamku w Pilicy. Odebrała stosowne dla osoby ze swojej sfery wykształcenie, Epsteinówna w wieku 18 lat: przystała do filantropijnego Stowarzyszenia Panien Ekonomek św. Wincentego á Paulo. W 1900 roku została członkinią Związku Niewiast Katolickich i stała się prawdziwą kobietą czynu: założyła pierwszą w Polsce szkołę pielęgniarek zawodowych. Sama w 1913 r. zdobyła patent dyplomowanej pielęgniarki i została dyrektorką szkoły.

W okresie I wojny światowej organizowała kursy sanitarne oraz – z grupą uczennic – kolumny sanitarne na froncie. Na prośbę Kurii krakowskiej, uruchomiła siły fachowe do walki z epidemią, jaka wybuchła wśród ludności cywilnej. Za zasługi dla społeczeństwa została odznaczona trzema orderami: dwoma austriackimi za pracę medyczną na froncie i Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zorganizowanie i poprowadzenie grupy sanitarnej w okresie plebiscytu na Górnym Śląsku.

W 1924 r. powołała – po zawarciu umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek i została jej kierowniczką. Pełniła tę funkcję w latach 1925–1931. Aby szkoła mogła stać się odpowiednim centrum dydaktycznym, walnie przyczyniła się do kompletnego i nowoczesnego jej wyposażenia. Pragnąc równocześnie pogłębić własne kwalifikacje i poznać najnowsze osiągnięcia z dziedziny szkolenia średniego personelu medycznego, odbyła podróż naukową po szkołach i klinikach francuskich, angielskich, belgijskich i austriackich.

24 marca 1931 r. przekroczyła furtę klauzurowego klasztoru mniszek dominikańskich w Krakowie na Gródku. Tam rozpoczęła życie pogłębionej modlitwy i studium prawd Bożych. W klasztorze s. Magdalena pełniła różne funkcje zakonne. Między innymi była infirmerką, organistką. Siostra Magdalena zmarła 6 września 1947 roku.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę