chleb
Informacje o Placówce
Stacja Opieki Caritas
» Adres placówki:
ul. Krupówki 1a
34-500 Zakopane
Telefon: 18/ 201 60 12
» Opis placówki:
Ośrodek w ramach swej działalności prowadzi:

  • usługi medyczne pielęgnacyjne i opiekuńcze w środowisku
  • pomoc w zaopatrzeniu pacjentów w leki i materiały medyczne oraz w zorganizowaniu pomocy sąsiedzkiej
  • usługi pielęgniarsko - medyczne w stacji Caritas
  • zabiegi rehabilitacyjne w Stacji
  • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
  • spotkania w ramach terapii zajęciowej
  • działalność wolontariatu.

Działalność medyczną, opiekuńczą oraz pielęgniarską wykonują zarówno w Stacji jak również w domu chorego dwie pielęgniarki środowiskowo- rodzinne.

Do usług wykonywanych przez pielęgniarki należą także czynności diagnostyczne, jak: pobieranie materiałów do badania, pomiar poziomu glukozy, pomiar ciśnienia, tętna itp. oraz pomoc w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta np. uzgodnienie konsultacji lekarskiej, zorganizowanie transportu, zakupienie leków udzielenie porady itp.

W Stacji zatrudniane są także dwie rehabilitantki dla wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi wykonywane są zasadniczo w Stacji, sporadycznie jednak w szczególnych sytuacjach także w środowisku.

Sala rehabilitacyjna stacji dysponuje następującym
sprzętem rehabilitacyjnym:

Aparat Biofor 2000, lampa solux, lampa UV, UGUL, urządzenia do ćwiczeń manualnych,
urządzenia do ćwiczeń nóg, wyciąg szyjny. Wykonywane są także zabiegi krioterapii.


W ramach działalności wolontariatu Stacja współpracuje z ok. 20 osobami. Są to osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowym. Dzięki pomocy wolontariatu organizowane są m.in. spotkania opłatkowe, życzenia dla pacjentów pozostających pod opieką Stacji, dowożenie wieczerzy wigilijnej i świątecznych posiłków dla osób samotnych, organizowanie spotkań okolicznościowych, pomoc w zagospodarowaniu zbędnego wolnego czasu osobom samotnym, udzielanie pomocy lub pomoc w jej zorganizowaniu w zależności od indywidualnych zapotrzebowań chorego, pomoc w organizowaniu zbiórek darów rzeczowych dla osób potrzebujących.

Stacja działa przy Parafii Najświętszej Rodziny i jest objęta pomocą duchową oraz wspierana pomocą finansową przez Księdza Proboszcza Parafii.Zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Miasta Zakopane.


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę