chleb
Informacje o SKC 80
» Adres placówki:
Kalwaria Zebrzydowska
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Poczta: Kalwaria Zebrzydowska
» Przejdź do strony internetowej
E-mail: skc80.krakow@caritas.pl
E-mail szkoły: lokalwaria@iap.pl
Fax: 033/ 876 65 26
Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę