Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE zwana także potocznie przemocą domową to jedno­razowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te na­ruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, na­rusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

PRZEMOC W RODZINIE:

  1. jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka - działanie lub zaniechanie działań

    2.      jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym

    3.      jest intencjonalna - zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu, wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli,

    4.       narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków
}