O nas

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Celem jest zapewnienie pomocy osobom dorosłym i ich dzieciom - osobom uwikłanym w przemoc. Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Krakowie i jedna z trzech w województwie małopolskim. Ośrodek świadczy całodobową pomoc osobom, które ze względu na zaistniałą w rodzinie sytuację, w tym zagrożenie życia, muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Celem Ośrodka jest prowadzenie działań uprzedzających, interwencyjnych i wspierających wobec osób dotkniętych przemocą zamieszkałych na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, poradnictwo i podejmowanie interwencji dla osób z Polski i z zagranicy.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków