O nas

Aktualności

WIGILIA

Podczas spotkania do którego przygotowaliśmy się starannie, wysłuchaliśmy historii tradycyjnych zyczajów i znaczenia symboli, złożyliśmy życzenia oraz wspólnie kolędowaliśmy. Secjalna delegacja w osobie Krzysztofa, Stasi i...

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach

Cześć Im i chwała! Katyń 1940. Katyń 2010.

Złożyliśmy hołd pomordowanym Polakom. Modliliśmy się w intencji ofiar katastrofy.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wola Filipowska ul. ks. M. Mądrzyka 32
32-065 Wola Filipowska