Biuletyn kwiecień 2018 numer (4/2018), 5.04.2018
W biuletynie
XIV Ogólnopolska Zbiórka Żywności
W dniach 9 i 10 marca odbyła się XIV Ogólnopolska Zbiórka Żywności. Dziękujemy parafiom, które zaangażowały się w zbiórkę i dzięki niej przekazują swoim najuboższym parafianom pomoc...
Prosimy o 1% podatku
Kwiecień to ostatni miesiąc rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zbieramy 1% podatku, by móc dofinansować działalność naszych placówek dla chorych, starszych i niepełnosprawnych, a także by...
Domy Opieki zapraszają
Dom Wczasowo - Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta zmienia swój profil działalności. Zamiast na dwutygodniowe turnusy, będzie przyjmować osoby starsze, niepełnosprawne i chore na...
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę