Akcje wielkopostne
            Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w proponowane przez Caritas akcje wielkopostne. Przed początkiem Wielkiego Postu Caritas dostarczy do parafii ponad 20 000 skarbonek Jałmużny Wielkopostnej oraz ponad 52 000 baranków na stół wielkanocny, zamówionych przez parafie. Ofiary za baranki pomogą w tym roku osobom starszym i chorym. Do parafii trafi też kilka tysięcy paschalików. Ofiary zebrane podczas akcji wielkopostnych przeznaczone zostaną na pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Biuletyn luty 2018 numer (2/2018), 5.02.2018
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę