Zapraszamy chorych i starszych do Domów Wczasowo - Rehabilitacyjnych

Nasze Domy Wczasowo Rehabilitacyjne w Zebrzydowicach i Zembrzycach dysponują wolnymi miejscami. Zapraszamy na dwutygodniowe i dłuższe pobyty osoby starsze, chore i niepełnosprawne z terenu całego kraju. Pobyt w naszych ośrodkach ma na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego, kondycji psychicznej oraz rozwój duchowy uczestników. Ośrodki zatrudniają wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, medyczną i rehabilitacyjną. Pobyt w ośrodku może być także dobrym rozwiązaniem w sytuacji chwilowych trudności mieszkaniowych (np. remont) lub braku opieki (np. wyjazd opiekuna). Zapraszamy na www.krakowcaritas.pl po więcej informacji nt. ośrodków i możliwości rehabilitacji.

Kontakt:

Dom Wczasowo - Rehabilitacyjny pw. Matki Bożej Różańcowej, Zebrzydowice 8, 34-130 Zebrzydowice, e-mail: dwr.zebrzydowice@caritas.pl, tel. 33/876 56 63.

Dom Wczasowo - Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta, Zembrzyce 433, 34-210 Zembrzyce, e-mail: dwr.zembrzyce@caritas.pl, tel. 33 877 07 65, 662 015 868. Ośrodek posiada wpis do rejestru organizatorów oraz do rejestru ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne Wojewody Małopolskiego, czyli turnusy mogą być refundowane przez PFRON.

Biuletyn czerwiec 2017 numer (6/2017), 1.06.2017
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę