Nowy Rodzinny Dom Dziecka
W Nowej Wsi, w przekazanym Caritas przez parafię budynku, w którym dawniej odbywały się wczasorekolekcje dla osób chorych, po gruntownym remoncie powstał nowy Rodzinny Dom Dziecka.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi Rodzinne Domy Dziecka od 1999 r. Rodzinny Dom Dziecka jest placówką dla 8 dzieci pozbawionych należytej opieki ze strony rodziców naturalnych. Jej celem jest tworzenie właściwych warunków wychowawczych, zbliżonych do warunków panujących w rodzinie naturalnej. W domu dzieci mają zapewnioną możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z ich rozwojem fizycznym, umysłowym, psychicznym, społecznym i emocjonalnym. Uczestniczą w zajęciach domowych, zdobywają podstawowe umiejętności, czerpią wzorce do wykorzystania w przyszłym, samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Biuletyn listopad 2016 numer (11/2016), 5.11.2016
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę